Martin Høegh Mortensen

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 24. august 2017 vil Martin Høegh Mortensen dele erfaringer fra det seneste større projekt - udskiftning af borger.dk's CMS - med os.

Udskiftning af borger.dk’s CMS

Borger.dk gennemfører løbende it-projekter. Med udgangspunkt i det seneste større gennemførte projekt – udskiftning af borger.dk’s CMS – vil oplægget omhandle overvejelser om scoping, planlægning og styring samt erfaringer fra disse projekter.

Bio

Martin Høegh Mortensen er chefkonsulent i Digitaliseringsstyrelsens Kontor for borger.dk og har ansvaret for udviklingsaktiviteter, arkitektur og drift af borger.dk. Martin har været tilknyttet borger.dk siden 2012 og har fungeret som projektleder og product owner, og han har ligeledes løbende bidraget til udviklingen af Digitaliseringsstyrelsens øvrige infrastruktur. Martin har arbejdet med offentlig digitalisering og it-projekter siden 2006 men har mere end 20 års erfaring med udarbejdelse af webløsninger.

Martin Høegh Mortensen er cand. mag. i historie fra Aarhus Universitet.