Ole Horsfeldt

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 24. august 2017 vil Ole Horsfeldt give os et indblik i de juridiske aspekter i forbindelse med offentlige IT-projekter.

Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige IT-projekter

Oplægget trækker linjerne fra kontraktvilkår til kontraktstyring og redegør for, hvordan overdragelse fra kontraheringsfasen til implementering og drift kan finde sted, og hvordan kontraktstyring hensigtsmæssigt kan organiseres.

Bio

Ole Horsfeldt er advokat og partner i Gorrissen Federspiel. Han beskæftiger sig med komplekse IT- og outsourcing projekter, og hans arbejde omfatter den strategiske tilrettelæggelse af sourcing programmer og projekter, kontraktindgåelse, kontraktstyring og konflikthåndtering.