Stig Lundbech

Til konferencen Gode offentlige IT-projekter den 24. august 2017 vil Stig Lundbeck fortælle om erfaringerne med IT-projektrådet og hvordan dets arbejde har været med til at understøtte succesfulde it-projekter i Københavns Kommune.

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Stig Lundbech vil præsentere Københavns Kommunes IT-projektråd, der siden etableringen i august 2014 har risikovurderet projekter og programmer i Københavns Kommune. IT-projektrådet består af 4 eksterne og 4 interne medlemmer.

IT-projektrådets formål er, at:

  • Københavns Kommune professionaliserer arbejdet med risikostyring ved større it-projekter
  • Københavns Kommune arbejdet aktivt med gevinstrealisering og i højere grad realiserer de forventede gevinster gennem de større it-projekter
  • Københavns Kommune professionaliserer projektledelsesopgaven og dokumenterer, koordinerer og videndeler om it-projekter.

I oplægget vil han præsentere, hvordan IT-projektrådets arbejde har været med til at understøtte succesfulde it-projekter i Københavns Kommune.

Bio

  • Direktør, Koncern IT, Københavns Kommune, 2016-nu
  • Vicedirektør, Koncernservice, Københavns Kommune, 2012-16
  • Afdelingschef, Borgerservice, Københavns Kommune, 2010-12
  • Kontorchef, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 2008-10