Datalogi for alle

For 50 år siden var datalogiske opfindelser forbeholdt de få. I dag er langt de fleste mennesker i moderne samfund omgivet af teknologi i deres hverdag, og det er en udvikling, der fortsætter. Datalogien påvirker og former vores liv i højere og højere grad - privat såvel som på arbejdspladsen.

Fordi vi alle er i daglig kontakt med datalogiske løsninger, bør den samlede befolkning få en bedre forståelse for de nye teknologier, så de ikke bliver en black box. Og alle med yderligere interesse for datalogi skal føle sig velkommen i faget. Datalogi har brug for forskellige mennesker, der kommer med forskellige perspektiver og ideer.

Skal de datalogiske fremskridt udnyttes optimalt i vores samfund, er vi også nødt til at ruste alle typer af virksomheder og deres ansatte til at kunne implementere de konstant skiftende teknologier. Vi skal satse på livslang læring og kompetenceløft, så teknologisk innovation ikke kun er for de få, men for alle.