Alumnedag 2015; Mød Jonas Moll

Titel

Innovation: forestillinger og modsætning

Abstract

Der eksisterer en del forestillinger om, hvad innovation er og hvordan innovation gøres. Nogle er produktive, andre er direkte modsætninger. Jeg vil præsentere nogle af de forestillinger og modsætninger jeg møder i mit arbejde med forskningsbaseret innovation. Baggrunden er et R&D samarbejde til udvikling af fremtidens hjertepatientbehandling.

Bio

Jonas Moll er adjunkt i DIKUs Sektion for Human Centered Computing og en af drivkræfterne bag projektet SCAUT. Indstillet til KUs innovationspris 2015.

Primære forskningsområder:

health informatics • participatory design • design research • prototyping • fieldwork for design • ethnography • qualitative research