Erhvervskandidat i datalogi

Opgrader virksomhedens medarbejder med en erhvervskandidat i datalogi

Københavns Universitet er fra 2018 kommet med som et af de pioner-universiteter, der har åbnet for tilmeldingen til en ny erhvervskandidatuddannelse i datalogi. Uddannelsen starter op med 60 pladser fra 1. september 2018.

Fordele for virksomhederne

  • For virksomhederne giver ordningen mulighed for at rekruttere og fastholde højtuddannede studentermedarbejdere, der har ambitioner om at få en kandidatuddannelse, men som af familiære eller økonomiske årsager har fravalgt at læse videre på den 2-årige kandidatuddannelse.
  • Medarbejderen kan lægge en større arbejdsindsats i virksomheden, uden at det går ud over studierne.

Ansøgningsfrist

I 2018 udløber fristen til at søge ind på uddannelsen 15. maj 2018. Fra næste studieår vil ansøgningsfristen til erhvervskandidaten svare til de normale ansøgningsfrister på øvrige kandidatuddannelser på KU.

Hvordan fungerer uddannelsen?

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år, så den studerende kan passe et arbejde i minimum 25 timer om ugen og følge undervisningen på universitetet sammen med de øvrige kandidatstuderende. Den studerende skal gennemføre det samme antal obligatoriske og valgfri kurser som de fuldtidsstuderende samt skrive speciale, blot over flere år. På studier.ku.dk kan man læse mere om uddannelsens opbygning.

Hvad er de formelle krav til ansøgeren?

Ordningen kan søges af studerende, der forventer at færdiggøre en bachelor i datalogi eller tilsvarende i indeværende år. Men også af medarbejdere, der har taget en bachelor i datalogi for et par år siden og nu har mod på at læse videre, men samtidig gerne vil bevare et fast job.

For at opfylde kravene til at søge ind på erhvervskandidaten, skal medarbejderen være ansat i virksomheden på baggrund af en relevant og adgangsgivende bacheloruddannelse og kunne dokumentere en ansættelsesaftale på mindst 25 timer om ugen. Den kompetencegivende eksamen må max. være 4 år gammel på ansøgningstidspunktet. Læs mere om ansøgning og optagelse.