Erhvervskandidat i datalogi

Studerende og underviser snakker

Opgrader virksomhedens medarbejder med en erhvervskandidat i datalogi

Københavns Universitet har siden 2018 tilbudt en såkaldt erhvervskandidatuddannelse i datalogi. Uddannelsen forløber over 4 år i stedet for 2, mens den studerende arbejder i en dansk virksomhed.

Fordele for virksomhederne

  • For virksomhederne giver ordningen mulighed for at rekruttere og fastholde højtuddannede studentermedarbejdere, der har ambitioner om at få en kandidatuddannelse, men som af familiære eller økonomiske årsager har fravalgt at læse videre på den 2-årige kandidatuddannelse.
  • Medarbejderen kan lægge en større arbejdsindsats i virksomheden, uden at det går ud over studierne.

Hvordan fungerer uddannelsen?

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år, så den studerende kan passe et arbejde i minimum 25 timer om ugen og følge undervisningen på universitetet sammen med de øvrige kandidatstuderende. Den studerende skal gennemføre det samme antal obligatoriske og valgfri kurser som de fuldtidsstuderende samt skrive speciale, blot over flere år. På studier.ku.dk kan man læse mere om uddannelsens opbygning.

Hvad er de formelle krav til ansøgeren?

Ordningen kan søges af studerende, der forventer at færdiggøre en bachelor i datalogi eller tilsvarende i indeværende år. Men også af medarbejdere, der har taget en bachelor i datalogi for et par år siden og nu har mod på at læse videre, men samtidig gerne vil bevare et fast job.

For at opfylde kravene til at søge ind på erhvervskandidaten, skal medarbejderen være ansat i virksomheden på baggrund af en relevant og adgangsgivende bacheloruddannelse og kunne dokumentere en ansættelsesaftale på mindst 25 timer om ugen. Den kompetencegivende eksamen må max. være 4 år gammel på ansøgningstidspunktet. Læs mere om ansøgning og optagelse.