Erhvervsprojektportalen hjælper med at matche studerende, virksomheder og vejledere til et projekt. Hver part får dermed en unik mulighed for at finde de perfekte samarbejdspartnere. Virksomheder kan selv uploade projektbeskrivelser i portalen, hvor de studerende så har mulighed for at søge sig frem til projekter, som har relevans og interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektforløb

Projekterne på DIKU kan planlægges på flere forskellige måder:

  • Et virksomhedsprojekt ligger enten som et fuldtidsprojekt i én blok eller som et deltidsprojekt i to blokke til 15 ECTS point. Virksomhedsprojekter kan i øjeblikket kun udføres på bachelordelen.
  • Et bachelorprojekt lægges enten som fuldtidsprojekt i én blok eller som deltidsprojekt i to blokke til 15 ECTS point.
  • Et kandidatprojekt er fri fra blokstrukturen og kan enten give 7,5 ECTS point eller 15 ECTS point. Ligeledes er det muligt at lave mere end ét kandidatprojekt - dog maksimalt op til 15 ECTS point.
  • Kandidatspecialet tager 6 måneder og giver 30 ECTS point.

Den relativt store valgfrihed giver rig mulighed for studerende og virksomheder at komme i kontakt med hinanden.