Erhvervsprojekt

Erhvervsprojektportalen hjælper med at matche studerende, virksomheder og vejledere til et projekt. Hver part får dermed en unik mulighed for at finde de perfekte samarbejdspartnere. Virksomheder kan selv uploade projektbeskrivelser i portalen, hvor de studerende så har mulighed for at søge sig frem til projekter, som har relevans og interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektforløb

Projekterne på DIKU kan planlægges på flere forskellige måder:

  • Et virksomhedsprojekt ligger enten som et fuldtidsprojekt i én blok eller som et deltidsprojekt i to blokke til 15 ECTS point. Virksomhedsprojekter kan i øjeblikket kun udføres på bachelordelen.
  • Et bachelorprojekt lægges enten som fuldtidsprojekt i én blok eller som deltidsprojekt i to blokke til 15 ECTS point.
  • Et kandidatprojekt er fri fra blokstrukturen og kan enten give 7,5 ECTS point eller 15 ECTS point. Ligeledes er det muligt at lave mere end ét kandidatprojekt - dog maksimalt op til 15 ECTS point.
  • Kandidatspecialet tager 6 måneder og giver 30 ECTS point.

Den relativt store valgfrihed giver rig mulighed for studerende og virksomheder at komme i kontakt med hinanden.