Bachelorprojekter – Københavns Universitet

Bachelorprojekter

Du kan læse om reglerne for bachelorprojekter på kunet.

Projektforslag