Kandidatprojekter

Gå direkte til kandidatprojektforslag

Om kandidatprojekter

Et kandidatprojekt er et projekt, der ligger på andet år af kandidaten, og er en god platform til at forberede sig til specialet på. Det giver stor valgfrihed og en mulighed for at skrive om noget, der interesserer dig, samtidig med at du kan få kontakt til virksomheder. Et kandidatprojekt kan give op til 15 ECTS point, og det er muligt at tage mere end et kandidatprojekt - dog må der maksimalt bruges 15 ECTS point samlet for alle kandidatprojekter (og andre projekter uden for de normale kurser).

Formål med kandidatprojekter

Formålet med et kandidatprojekt er, at få erfaring med at omsætte teori til praksis og indgå i tværfaglige samarbejder samt opnå forståelse for dit fag i en erhvervsmæssig sammenhæng. Med et projekt i en virksomhed kan du desuden få faglig relevante kontaktpersoner (netværk) uden for din uddannelse og erhverve dig nyttig erfaring, som kan være en fordel på dit C.V.

Vejleder(e)

Før kandidatprojektet påbegyndes, skal den studerende finde en intern vejleder - vejlederen skal være ansat som enten professor, lektor, studielektor, ekstern lektor, post.doc, adjunkt eller ph.d.-studerende ved SCIENCE. Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder. Der skal der ligeledes være tilknyttet en vejleder fra den virksomhed, projektet udføres i samarbejde med
Der skal underskrives en kontrakt omkring samarbejdet med virksomheden før projektets start.

Kandidatprojekter

Projektet vil tage afsæt i dit samarbejde med en offentlig eller privat organisation/virksomhed. Alt efter hvilken organisation/virksomhed der er tale om har du mulighed for at sætte din faglige viden i spil ved at anvende teorier og metoder i praksisrelateret problemstillinger og opgaveløsninger. Det er vigtigt, at projektet sikre en faglig progression i din uddannelse. Desuden er det et krav, at du ikke modtager løn under forløbet.

Eksamen

Eksamensform og tidspunkt aftales med din interne vejleder.

Tilmelding til kandidatprojekter

Tilmeldingen til et kandidatprojekt foregår ved at skrive en projektbeskrivelse med følgende indhold:

  1. Dit navn, cpr.nr og Alumni-mail
  2. Navn på intern vejleder
  3. Om projektet skal godkendes som begrænset valgfrit eller valgfrit 
  4. Emnet for projektet og dets indhold
  5. ECTS-point, omfang og eventuelle metodekrav, hvis projektet har eksperimentelt indhold
  6. Eksamensform
  7. Tidsplan for projektet
  8. Evt. omfang af vejledning
  9. Afleveringsfrist

Projekter kan afhængigt af deres faglige indhold godkendes som enten et begrænset valgfrit fagelement eller et valgfrit fagelement. Typisk er det sådan at projekter inden for fagområdet kan godkendes som begrænset valgfrit.

Vær opmærksom på, at hvis projektet skal indgå i din uddannelse som et begrænset valgfrit fagelement, skal du søge om en dispensation hos studienævnet.

Projektbeskrivelsen skal sendes til uddannelse@science.ku.dk fra din Alumni-mail.

Projektforslag