Forskningssamarbejde

DIKU Business Club skaber kontakten til DIKUs forskere omkring samarbejde om udvikling, forskning og innovation.