DIKU Business Club skaber kontakten til DIKUs forskere omkring samarbejde om udvikling, forskning og innovation.

FUNDING OG VIDEN

DIKU Business Club kan hjælpe dig med at søge viden og funding til udviklingsprojekter. På DIKU har vi en forskningsstøtteenhed, som kan rådgive om mulighederne for at søge økonomisk støtte.

Læs mere

ANSÆT EN ERHVERVS-PHD

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet.

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDER

DIKU Business Club afholder løbende gå-hjem-møder om forskning og erhvervstiltag. Se arrangementer i DIKU Business Clubs arrangementsliste.