Få en ErhvervsPhD i samarbejde med DIKU

Hvad er en ErhvervsPhD?

"For mig er det et kreativt pusterumBillede af tidligere Ph.d. studerende for alle parter, hvor man har mulighed for at udvikle og styrke den ErhvervsPhD-studerende og virksomheden på en visionær måde. ErhvervsPhD’en kan sparre med det akademiske miljø og samtidigt løse en konkret problemstilling i virksomheden.

 

Derudover kan samarbejdet være med til at bringe nye medarbejdere og ny viden ind i virksomheden”.

Pimin Konstantin Kefaloukos - Erhvervs-phd i Geodatastyrelsen/Grontmij og på DIKU

 • Et treårigt forskningsprojekt og en forskeruddannelse, hvor en ErhvervsPhD-studerende ansættes i en virksomhed og samtidig indskrives på et universitet
 • Den studerende fordeler sin tid ligeligt mellem virksomheden og universitetet og skal bruge al sin tid på ErhvervsPhD-projektet
 • Den studerende fuldfører et erhvervskursus og skriver en erhvervsrapport der skal omhandle ErhvervsPhD-projektets kommercielle perspektiver i en teoretisk og virksomhedsrelevant kontekst samt afslutter med en ph.d. afhandling
 • Det er muligt at få godkendt ErhvervsPhD-forløb, der er længere end tre år, hvis ErhvervsPhD-forløbet følger en 4+4 eller 3+5-ordning, eller universitetet er udenlandsk og ikke gennemfører ph.d.-forløb på under fire år
 • Til et ErhvervsPhD-projekt kan tilknyttes andre relevante deltagere – ”tredjeparter” – med et fagligt miljø, der kan understøtte projektet

Om IPR

 • ErhvervsPhD-kandidaten er underlagt lov om arbejdstageres opfindelser.
 • Vejledere ved universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner er underlagt bestemmelserne i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.
 • PhD-afhandling og -forsvar skal være offentligt

Virksomheden skal:

 • være geografisk placeret i Danmark.
 • kunne understøtte projektet økonomisk i tre år.
 • kunne tilknytte en kvalificeret vejleder med en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende.
 • rumme et erhvervsfagligt miljø, der kan understøtte projektet.
 • være opmærksom på at en virksomheds samlede statsstøtte ifølge de minimisreglen højest må udgøre EUR 200.000 beregnet løbende over tre regnskabsår. 

ErhvervsPhD-kandidaten skal have:

 • en relevant uddannelse på kandidatniveau.
 • et samlet vægtet karaktergennemsnit på 8,2 på 7-trinsskalaen.
 • 10 i specialekarakter.

Omkostninger ved en ErhvervsPhD

Virksomheden modtager 14.500 kr. om måneden i tilskud til lønudgifter, samt op til 137.000 kr. i tilskud til kurser, rejser og konferencer over de tre år.  Virksomheden dækker selv de resterende lønomkostninger svarende til den overenskomstbestemte løn for ph.d.-studerende i staten.

Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside

Eller kontakt Finn Kensing, ke@di.ku.dk for at høre mere om mulighederne.