Få en ErhvervsPhD i samarbejde med DIKU

 

Hvad er en ErhvervsPhD?

"For mig er det et kreativt pusterum for alle parter, hvor man har mulighed for at udvikle og styrke den ErhvervsPhD-studerende og virksomheden på en visionær måde. ErhvervsPhD’en kan sparre med det akademiske miljø og samtidigt løse en konkret problemstilling i virksomheden.

 

Derudover kan samarbejdet være med til at bringe nye medarbejdere og ny viden ind i virksomheden”.

Pimin Konstantin Kefaloukos - Erhvervs-phd i Geodatastyrelsen/Grontmij og på DIKU

 • Et treårigt forskningsprojekt og en forskeruddannelse, hvor en ErhvervsPhD-studerende ansættes i en virksomhed og samtidig indskrives på et universitet
 • Den studerende fordeler sin tid ligeligt mellem virksomheden og universitetet og skal bruge al sin tid på ErhvervsPhD-projektet
 • Den studerende fuldfører et erhvervskursus og skriver en erhvervsrapport der skal omhandle ErhvervsPhD-projektets kommercielle perspektiver i en teoretisk og virksomhedsrelevant kontekst samt afslutter med en ph.d. afhandling
 • Det er muligt at få godkendt ErhvervsPhD-forløb, der er længere end tre år, hvis ErhvervsPhD-forløbet følger en 4+4 eller 3+5-ordning, eller universitetet er udenlandsk og ikke gennemfører ph.d.-forløb på under fire år
 • Til et ErhvervsPhD-projekt kan tilknyttes andre relevante deltagere – ”tredjeparter” – med et fagligt miljø, der kan understøtte projektet

Om IPR

 • ErhvervsPhD-kandidaten er underlagt lov om arbejdstageres opfindelser.
 • Vejledere ved universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner er underlagt bestemmelserne i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.
 • PhD-afhandling og -forsvar skal være offentligt

Virksomheden skal:

 • være geografisk placeret i Danmark.
 • kunne understøtte projektet økonomisk i tre år.
 • kunne tilknytte en kvalificeret vejleder med en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende.
 • rumme et erhvervsfagligt miljø, der kan understøtte projektet.
 • være opmærksom på at en virksomheds samlede statsstøtte ifølge de minimisreglen højest må udgøre EUR 200.000 beregnet løbende over tre regnskabsår. Læs mere.

ErhvervsPhD-kandidaten skal have:

 • en relevant uddannelse på kandidatniveau.
 • et samlet vægtet karaktergennemsnit på 8,2 på 7-trinsskalaen.
 • 10 i specialekarakter.

Omkostninger ved en ErhvervsPhD

Virksomheden modtager 14.500 kr. om måneden i tilskud til lønudgifter, samt op til 137.000 kr. i tilskud til kurser, rejser og konferencer over de tre år.  Virksomheden dækker selv de resterende lønomkostninger svarende til den overenskomstbestemte løn for ph.d.-studerende i staten.

Vil du vide mere: http://innovationsfonden.dk/erhvervsphd/

Eller kontakt Jon Sporring, sporring@di.ku.dk for at høre mere om mulighederne.