Økonomisk støtte til at udvikle forretningen

Billede af folk der afholder et møde

Som medlem af DIKU Business Club får din virksomhed mulighed for at samarbejde med DIKU.

DIKU Business Club kan hjælpe dig med at søge viden og funding til udvekslingsprojekter. Vidste du fx at:

  • For ca. 14.500 kr. månedligt kan I ansætte en erhvervs-ph.d. - resten af lønnen og driftsudgifterne betales eksternt af InnovationsFonden
  • I kan være med til at ansætte en erhvervspostdoc. Det koster ca. 21.000 kr. pr. måned - resten af lønnen og driftsudgifterne betales af InnovationsFonden og universitetet
  • Hos InnovationsFondens InnoBooster-program kan I søge om op til 250.000 kr. til at opkøbe viden fra et universitet
  • Til højteknologiske udviklingsprojekter kan I ansøge InnovationsFonden om bevillinger på op til 15 millioner kr
  • I kan søge Eurostars-programmet om op til EUR 300.000 til at udvikle et nyt produkt, en ny proces eller en ny service
  • I et europæisk erhvervsph.d.-netværk kan man søge om at få dækket alle løn- og driftsudgifter til en ph.d.-studerende, der er 50% af sin tid i jeres virksomhed

Eksempler på forskningsamarbejder mellem DIKU og virksomheder: