10. juni 2014

Intelligente pacemakere skal samarbejde med patienter via mobilen

SundhedsIT

Nyt forskningssamarbejde mellem bl.a. Rigshospitalet, firmaerne Medtronic og Rehfeld samt to forskningsenheder på KU, nemlig Datalogisk Institut samt Center for IT Innovation skal udvikle fremtidens intelligente pacemakere, der gennem smartphones kan informere om patientens tilstand. InnovationsFonden (tidl. HTF) investerer 15 millioner i projektet, som løber over tre år.

Hjerte med pacemaker og smartphone

Nutidens pacemaker er i stand til at ’aflæse’ symptomer og reagere på dem.
Men den kan ikke kommunikere med patienten og fortælle, hvad han/hun skal gøre for at afhjælpe
symptomerne og en eventuel forværret tilstand.

Fremtidens pacemakere overvåges af mobiltelefonen

De næste tre år vil en gruppe af forskere, læger og ingeniører udvikle en ny type pacemaker, som patienter og behandlere kan kommunikere med via eksempelvis en mobiltelefon.

Datalogisk Institut på KU (DIKU) samt Center for IT Innovation, der samarbejder om design af ny sundsteknologi, er en af hovedinitiativtagerne bag dette nye projekt. Postdoc Tariq Osman Andersen forklarer:

Tariq Andersen

Tariq Andersen

- Problemet i dag er, at patienter ikke er udstyret med de nødvendige værktøjer til selv at reagere på deres symptomer.

- Oversete og ubehandlede symptomer kan resultere i en markant forværret situation for patienten. Ved at opfange syptomer og ændrede tilstande i tide, kan man forbedre patientens livskvalitet, undgå indlæggelser og spare samfundet for flere hundrede millioner kroner.

Jonas Moll

Jonas Moll

Postdoc Jonas Moll, Datalogisk Institut uddyber:

– Mange patienter har svært ved at sætte ord på, hvordan de fysisk har det og får måske derfor ikke den behandling, de bør have.

- Vi vil gerne gøre det nemmere for patienterne at få sat ord på deres viden og, ikke mindst, at få de input sat i system. Det kan give lægerne et konkret beslutningsgrundlag, når de skal udarbejde et behandlingsforløb.

- Men vigtigst af alt, så er de input også med til at gøre pacemakeren klogere på sin patient, hvilket vil forbedre livskvaliteten og håndteringen af simple hverdagsting.

Tidligere handling giver bedre behandlingsforløb

Teknologien går ud på at man forsøger at koble de biomedicinske målinger fra pacemakere med patienternes egen viden om deres tilstand, for til sidst at gøre den samlede viden til intelligente data.

Her vil patienten være i ’dialog’ med sin pacemaker og kunne give den input om, hvordan han eller hun har det. Pacemakeren kan i samme 'dialog' give patienten instrukser, hvis den opdager eller forudser forværring i hans eller hendes tilstand.

Finn Kensing

Finn Kensing

Direktør for Center for IT Innovation og professor Finn Kensing forklarer at perspektiverne også rækker ud over hjertepatienter:

- 2/3 af befolkningen har en eller flere kroniske sygdomme, og de lægger beslag på ca. 75% af sundhedsudgifterne. Så der er potentialer i dette projekt ift en større del af befolkningen. For det første handler det om at sikre hurtigere og bedre behandling, for det andet handler det om at reducere sundhedsudgifterne.

Kontakt

Datatalogisk Institut, Københavns Universitet, DIKU
Jonas Moll, postdoc., tlf. +45 2990 1181, Email: moll@di.ku.dk,*
Tariq Osman Andersen, postdoc, tlf. +45 26 14 91 69

Center for IT Innovation, Københavns Universitet, CITI
Direktør Finn Kensing, tlf. 45 3066 8146, kensing@citi.ku.dk