16. maj 2017

Alexandra Instituttet: Plads til nørderi og fri leg

Profilhistorie

Katrine Hommelhoff Jensen er Senior Computer Vision and Graphics Specialist hos Alexandra Instituttet, hvor hun arbejder med billedbehandling og grafik. Det Katrine er gladest for ved sit arbejde hos Alexandra Instituttet er, at der er plads til nørderi og at gå i dybden samt til fri leg.

"

Gå efter det, du synes er sjovt, spændende og meningsfuldt. Desuden undgå at sømme dig selv fast til en bestemt 'karrierevej' – hvad, der driver dig, kan nemt ændre sig undervejs.

Katrine er uddannet kandidat i Datalogi fra DIKU og har desuden en ph.d. i medicinsk billedbehandling – også fra DIKU.

Nu arbejder hun som Senior Computer Vision and Graphics Specialist hos Alexandra Instituttet, hvor hun har arbejdet siden januar 2016.

Både længerevarende projekter og kortvarige konsulentopgaver

Alexandra Instituttet er inddelt i specialist-labs og Katrine er en del af Visual Computing Lab.

- Opgaverne kan være af ret forskellig karakter - fra forskning i samarbejde med universitetet, til implementering af algoritmer bestilt kommercielt, inden for emneområdet. Arbejdet kan være et led i både store, længerevarende projekter og en mere kortvarig 'konsulent-specialist' indsats. Derfor programmerer vi princippet i alle sprog – det mest egnede sprog vælges til de enkelte opgaver, siger hun og fortsætter:

- Jeg har allerede haft flere meget spændende opgaver. Lige for tiden er jeg med på et rigtig spændende projekt, som involverer droner, og min opgave er at udvikle computer vision algoritmer, der skal bruges til, at dronen vha. input fra kamera og sensorer kan lande på svært tilgængelige steder autonomt.

Jobmuligheder: Fuldtidsstillinger og studenterprogrammører

- Hos Alexandra Instituttet har vi både fuldtidsstillinger for kandidater og ph.d.-studerende. Desuden har studentermedarbejdere, som arbejder som programmører, siger Katrine.

Nørderi og fri leg 

- Det bedste ved mit job er, at jeg selv er med til at vælge opgaver og fokusområder og dermed forme rammerne af mit arbejde, fortæller hun og fortsætter:

- Og det bedste ved at arbejde for Alexandra Instituttet, tror jeg, er dets funktion som brobygger mellem forskningsverdenen og det private erhvervsliv. Hvis man som jeg godt kan lide at komme helt ned i dybden og udvikle på forskningsniveau, men også er stærkt motiveret af, at arbejdet bliver anvendt som en del af projektets målsætning, så er Alexandra Instituttet det helt rigtige sted. Desuden er det meget inspirerende at arbejde et sted, hvor alle kollegaerne er specialister og super engagerede og nørdede udi deres fag. Og det sidste er netop en ting, som gør arbejdsmiljøet rigtig godt – hos Alexandra Instituttet er der plads til nørderi og fri leg, afslutter Katrine.