29. november 2019

Forskningssamarbejde - med best practice og matchmaking på dagsordenen

Forskningssamarbejde

Til konferencen What can AI Research do for you? kunne deltagerne lytte til oplæg om Danmarks placering i det globale AI-landskab, få mere info om forskningsfinansiering via Innovationsfonden og Industriens Fond, og så kunne alle deltage i den afsluttende matchmaking og få en konkret snak med en forsker eller en virksomhed om ideer til forskningssamarbejde.

Professor Christian Igel/DIKU/SCIENCE AI Centre bød velkommen 

Universitetet, Industriens Fond, og SCIENCE AI Centre havde sat hinanden i stævne for at drøfte samarbejde og udveksle viden om brug af kunstig intelligens i forskning, bl.a. for at skabe mere innovation hos danske virksomheder.

En stadig større del af universitetets forskning er afhængig af ekstern finansiering, dvs. midler fra de store danske private og offentlige fonde samt fra EU-fonde. Mange af de fondsfinansierede projekter forudsætter samarbejde med virksomhedspartnere og har et kommercielt sigte. Det er derfor vigtigt at både forskere og virksomheder kender præmisserne for at skrue gode projekter sammen og kan sætte nogle realistiske mål for både omfang, effekt og forankring i samfundet eller hos en virksomhed. 

De godt 30 forskere og 30 virksomhedsrepræsentanter fik indblik i kommende store udbud, overblik over, hvad der rør sig af best practice på forskningsfronten inden for AI, samt ideer til, hvordan de selv kan komme videre med egne ideer til nye forskningsprojekter. Programmet bød på inspirationsoplæg ved værterne, DIKU Business Club, SCIENCE AI Centre, Industriens Fond samt ved Innovationsfonden. Begge fonde har nye spændende programmer klar til kommende ansøgningsrunder. Derudover blev der gennemgået en række cases til inspiration. Og endelig var der matchmaking med mulighed for at stille spørgsmål eller drøfte samarbejde.

Fotos fra dagen:

Anders Ziegler Kusk, Industriens Fond
Michael Adsetts Edberg Hansen, Innovationsfonden
Adjunkt Fabian Gieseke, DIKU, fortalte om IDAS og de mange afledte projekter.
PhD-studerende Rasmus Kær Jørgensen, DIKU og PWC, fortalte om sit forskningsprojekt AI i Financial Transactions
Adjunkt Tariq Osman Andersen, DIKU, om Grand Solutions-projektet SCAUT. 
Professor Thomas HIldebrandt, DIKU, om Grand Solutions-projektet EcoKnow
Matchmaking i konsistoriesalen: Livlig snak om nye projektmuligheder