09. maj 2016

Karriereprofil: Frederik fra Rigspolitiet

DIKU karrieredag

På datalogistudiet erhvervede Frederik sig evnen til at analysere et problem, inden han begynder at kode en løsning. En nødvendig kompetence i produktion af nye værktøjer, hvis du spørger Frederik.

Frederik er ansat som IT-konsulent i afdelingen for High Tech Crime (HTC) i Nationalt Center for Cyber Crime (NC3) i Rigspolitiet. Til daglig har han to arbejdsområder:

- Dels assisterer jeg med ekstra komplicerede efterforskninger eller efterforskninger, der involverer områder, som jeg er særligt bekendt med, og dels udvikler jeg nye værktøjer til Rigspolitiet og politiet generelt til brug for efterforskere, fortæller Frederik, som typisk er den, hans kolleger kommer til, når de skal have vejledning til IT-tekniske spørgsmål.

- Det er selvfølgeligt vigtigt for mig at have den brede, generelle baggrund, som datalogistudiet giver mig. Desuden har jeg inden for metodeudvikling anvendt min teoretiske viden om IT-netværk, grafteori og til en vis grad viden om processorer. Alle er fagområder, som jeg enten har stiftet bekendtskab med eller udviklet min viden om på datalogistudiet. Derudover er den helt grundlæggende evne til at analysere et problem, inden man begynder at kode en løsning, overordentligt nødvendig i produktionen af nye værktøjer.

Rigspolitiet: En afvekslende arbejdsplads

Frederik oplever, at jobbet hos Rigspolitiet er afvekslende, da det ofte er forskelligt, hvilke teknologier ofre eller gerningsmænd vælger at anvende:

- Man bliver derfor hele tiden holdt i gang med at udvikle evner til at tilgå nye (eller gamle) teknologier – et konkret tilfælde kunne være, at jeg har skullet udtrække en arkaisk sql-lignende database fra en ikke opdateret MS Windows 2008 server, som jeg ikke havde login/password til, fortæller han.

- Politiet tilbyder desuden et arbejde, der giver mening: Jobbet tillader mig at udvikle mig fagligt samtidigt med, at jeg kan hjælpe nogle mennesker, som er blevet udsat for – i nogle tilfælde, særdeles grov – kriminalitet. Det giver en daglig glæde ved at gå på arbejde, som for mig ikke kan erstattes af en højere løn i f.eks. en privat virksomhed, afslutter Frederik.

Du kan møde Rigspolitiet til DIKUs karriedag 12. maj 2016