Forskningsprojekt vil forstå, hvordan it-systemer styrer vores arbejde – University of Copenhagen

07 October 2013

Forskningsprojekt vil forstå, hvordan it-systemer styrer vores arbejde

it-systemer

I dag regulerer it-systemer alle aspekter af vores arbejdsliv i fx elektroniske kalendere og projektstyringssystemer. Men ved vi meget lidt om, hvordan systemerne strukturerer vores arbejdsliv og samarbejdsformer. Det skal et nyt tværfagligt forskningsprojekt ved Centre for Communication and Computing ved Københavns Universitet nu undersøge. Forskerne vil udvikle modeller og teorier for it-koordineret adfærd, som skal gøre systemerne bedre i fremtiden.

Professor Jørgen P. Bansler

Professor Jørgen P. Bansler

- Når man tænker på, hvor stor økonomisk og social betydning it-systemerne har for os i vores hverdags- og arbejdsliv, er det egentlig mærkeligt, at der ikke er blevet forsket mere i, hvordan de regulerer vores adfærd, siger professor i datalogi Jørgen Bansler, som er leder af det tværfaglige Centre for Communication and Computing ved Københavns Universitet.  

Sammen med forskerkolleger fra centret og eksperter fra IT-universitetet og Copenhagen Business School har han netop modtaget en bevilling på seks millioner kr. fra VELUX Fonden til forskningsprojektet Computational Artifacts, som blandt andet skal undersøge, hvordan it-systemer kan understøtte koordination og samarbejde, og hvordan de bliver integreret i virksomhedernes arbejdspraksisser.

- Hver for sig har dataloger, sociologer og kommunikationsforskere lavet undersøgelser af computersoftware i forskellige sammenhænge, men her på centret kan vi trække på alle tre fagtraditioner samtidig; det gør det muligt at få et samlet forskningsblik på systemernes interne opbygning, den menneskelige adfærd i forbindelse med anvendelsen af systemerne samt den kommunikation, der foregår omkring dem, forklarer Jørgen P. Bansler.

Forskerne vil derefter udvikle modeller, der beskriver it-systemernes måde at organisere vores arbejdsliv på, og dermed bane vejen for design af ny og bedre software, der tager udgangspunkt i menneskers måde at samarbejde og koordinere deres aktiviteter på, især i professionelle sammenhænge.

Projektet Computational Artifacts, der er støttet af VELUX FONDEN, løber over de næste fire år

Om Centre for Communication and Computing

Centre for Communication and Computing blev etableret i 2011 som et samarbejde mellem Datalogisk Institut, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og Center for Sprogteknologi for at skabe et bredt, tværfagligt fundament for forskning og uddannelse i de medier og kommunikationsteknologier, som i stigende grad former vores samfund og liv.

I 2013 fusionerede Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidligere Biblioteksskolen) med Københavns Universitet og blev en del af centret.

Læs mere om Centre for Communication and Computing

Kontakt

Professor og centerleder Jørgen P. Bansler
Centre for Communication and Computing
Tlf. 30 25 64 96