12 December 2013

Iværksættervirksomheden Daybuilder Solutions har modtaget en bevilling fra Trygfonden til et nyt projekt

Sundheds-it

Daybuilder er en platform, som er målrettet kommunikation mellem behandlere og patienter med depression. Nu skal Daybuilder videreudvikles - et studie med midler i størrelsesordenen 280.000 kr. fra Trygfonden skal kigge på de hidtidige erfaringer.

Fra venstre: Lasse Benn Nørregaard og Philip Kaare Løventoft. (foto: Inge Hviid Jensen)

To studerende på DIKU, Lasse Benn Nørregaard og Philip Kaare Løventoft har på basis af deres bachelorprojekt etableret virksomheden Daybuilder Solutions, der arbejder med et system til elektronisk selvmonitorering og behandlerfeedback af depression.

Nu skal Daybuilder videreudvikles

Daybuilder Solutions så dagens lys i 2012 og er kørt videre som et iværksætterprojekt, samtidig med at Lasse og Philip er fortsat på kandidatstudiet i datalogi på KU.

Interessenterne bag platformen, der ud over Lasse og Philip tæller etablerede forskere i sundheds-it og lægefagligt personale, har søgt om midler til at videreudvikle platformen.

Formålet er at belyse hvordan et webbaseret selvmonitoreringssystem kan anvendes i behandlingen af patienter med depression for at forbedre kvalitet, tryghed og effektivitet i behandlingsforløbet. Analysen skal gennem kvantitative og kvalitative evalueringer afdække patienternes og behandlernes erfaringer med at anvende Daybuilder.

Daybuilder bruges til at kommunikere mellem patient og behandler

Daybuilder er en platform, som er målrettet kommunikation mellem behandlere og patienter med depression. Patienter med depression kan benytte Daybuilder til på daglig basis at registrere forskellige parametre, der kan hjælpe til at italesætte og overskueliggøre deres egen tilstand. Disse registreringer kan f.eks. være angående søvnvaner, appetit og humør.

Behandleren modtager indtastningerne og reagerer, hvis der er tegn på forværring af tilstanden. Behandleren kan på baggrund af registreringer i Daybuilder samarbejde med patienten og undersøge hvorvidt, der kan ændres på parametre (søvnvaner, medicin osv.). Daybuilder findes både på web og som app til mobiltelefoner og tablets.