9 August 2013

Fornem pris til Jon Sporring for artikel om medical imaging

HJERNEFORSKNING, MEDICAL IMAGING

Hjernekirurger og neurologer kan nu se frem til endnu bedre værktøjer og metoder, når de skal arbejde med hjernens forskellige centre, eksempelvis bortoperere en hjernesvulst. Metoden kaldes Functional Imaging eller tegning af præcise funktionskort over hjernen.

Jon SporringEn ny metode til visuel kortlægning af hjernens funktionsområder (functional imaging) har indbragt en gruppe danske og canadiske forskere den fornemme Francois Erbsmann Prize, som tildeles yngre forskere, der præsenterer særligt lovende resultater.

Lektor ved Datalogisk Institut på KU (DIKU) Jon Sporring er medforfatter på artiklen ””Towards" DIffeomorphic  Spectral  Matching of Cortical Surfaces”, der beskriver en ny metode til at kortlægge og computeroverføre de centre i hjernen, der styrer forskellige kropsfunktioner, på en både mere præcis og meget hurtigere måde end hidtil kendte metoder.


HjerneDet er i hjernebarken, populært kaldet ”de grå celler”, at hjernen styrer funktioner som syn, lugtesans, tale m.v. Det er derfor vigtigt, at kirurgen har en præcis viden om, hvilke centre og funktioner, hun manipulerer med, når der skal opereres også dybere inde i hjernen.  Computerne har længe været et effektivt hjælpemiddel til at kortlægge og afgrænse de forskellige centre, og der findes allerede metoder til at overføre en principskitse over hjernens funktionelle områder til et billede af den konkrete patients hjerne, der måske adskiller sig fra en standardmodel i både form og udseende. De hidtil kendte metoder har dog været enten for upræcise eller været mange timer eller endog dage om at tilvejebringe til et brugbart resultat i form af kort over hjernen.

Med den nye metode, der beskrives i den prisvindende artikel, er det muligt at matche en model til den konkrete hjerne på ganske få minutter uden at give køb på den præcision, der er så nødvendig for at ramme plet.

Artiklen kan læses i proceeedings fra den netop afholdte International Conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI 2013), som er en lille, men ganske eksklusiv konference, hvor topforskere og yngre forskertalenter mødes og udveksler viden og ideer om forskning i computeriseret billedanalyse og relaterede emner.

Forfatterne bag artiklen, Hervé Lombaert,  Jon Sporring og Kaleem Siddiqi, først- og sidstnævnte fra McGill University i Canada, samarbejder inden for den datalogiske disciplin Medical Imaging på en række områder, bl.a. inden for afdækning af nye metoder inden for hjerneforskning, men også med at kortlægge andre anatomiske områder, hvor computerteknologien kan tilbyde større landvindinger.

KU var i øvrigt flot repræsenteret på årets IPMI-konference, hvor en anden DIKU-artikel var med i opløbet til Erbsmann-prisen, nemlig Aasa Feragens artikel om træstrukturer  til kortlægning af lunger.

Yderligere oplysninger:  Lektor Jon Sporring, sporring@diku.dk, tlf. +45 24482894