Nyhedsbrevet @diku – Københavns Universitet

@diku nr. 15, - 5. juli 2013

På tærsklen til højsommeren venter vi som altid spændt på årets optagelsestal. Fristen for at søge ind under kvote 1 udløb i dag 5. juli kl. 12. Innovations- og uddannelsesministeriet skriver i dagens pressemeddelelse, at rekordmange har søgt ind i år, så vi håber på en yderligere stigning i ansøgertallet i forhold til de ca. 160, der sidste år søgte optagelse på datalogiuddannelsen.

På de tværfaglige it-uddannelser forventer vi en stigning for Naturvidenskab og it’s vedkommende, som har plads til 70, mens Kommunikation og it, der er forankret i Center for Communication and Computing på KUA, aldrig har haft problemer med at få afsat de ligeledes 70 pladser. Hos IT og sundhed forventes også en stigning.

Optagelsestallene forventes offentliggjort medio juli, men de endelige tal kendes først, når restpladser er fordelt i løbet af august. Den 26. august åbner vi dørene for de nye bachelorstuderende, der deltager i campus-ugen, hvor de får en blid intro til studieforløbet. 2. september går starten for det nye studieår.  

DIKU skriver strategi igen

Efter den store fusion, som fakultetet har været igennem i 2012/2013 skriver alle institutter ny strategi for perioden frem til 2017.

For DIKUs vedkommende har perioden været præget af fusionen for de øvrige institutter på SCIENCE, selv om DIKU har ikke direkte været del af en fusion. Dog har 2013 budt på en styrkelse af instituttets tværfaglige arbejde, da Center for IT Innovation (CITI) blev en del af Datalogisk Institut. Dette giver spændende muligheder og afsæt for yderligere at styrke den tværfaglige forskning og undervisning.  

Ledetråden i strategien indtil 2017 er arbejdet med en målrettet branding af instituttet. DIKUs direktion, som nu består af Lisa Schultz, Stephen Alstrup, Kenny Erleben, Jakob Grue Simonsen og undertegnede, ønsker i denne strategiperiode at gøre DIKU til et brand som er velkendt i omverdenen og som identificeres med:

  • fremragende forskning – grundforskning såvel som direkte anvendt forskning,
  • udfordrende og samfundsrelevante it-uddannelser, som er forankret i de datalogiske fag, og som bidrager til vækst og udvikling i Danmark.

Et godt brand vil være det bedste trinbræt til arbejdet med de udfordringer, som instituttet fortsat har bl.a. med at tiltrække og fastholde de bedste studerende på datalogiuddannelsen, tiltrække og fastholde højt kvalificerede forskere, samt med at tiltrække store og betydelige forskningsbevillinger.

Forskningsmæssigt vil vi i højere grad fokusere indsatsen inden for DIKUs særlige styrkeområder inden for hhv. algoritmik, softwareudvikling, interaktionsdesign og medicinsk billedanalyse. Antallet af eksterne bevillinger skal øges gennem særlig incitamentsstruktur, øget kvalitet af ansøgninger, fokus på partnerskaber med vores såvel erhvervslivet som andre forskere og så vil vi gøre en ekstra indsats for at skabe bedre forhold for vores unge forskere, bl.a. med mentorordninger, tenure-stillinger og bedre arbejdsmiljø. 

At DIKU er et moderne og åbent institut vil vi gøre en ekstra indsats for at kommunikere ud til vores interessenter, såvel gennem en øget PR og kommunikationsindsats som ved at dyrke netværket med vores forskellige spillere. Det gælder gymnasier såvel som forskningsmiljøerne og erhvervslivet, bl.a. gennem kontakt til vores alumner, som vi betragter som værdifulde ambassadører.

DIKUs årlige alumnedag , hvor vi inviterer tidligere alumner til at netværke, er blot et af de mange indsatsområder for at styrke brandingen af instituttet.

Med disse ord ønsker jeg alle vores læsere en god sommer!

Martin Zachariasen, institutleder, DIKU.

 

 

DIKU welcomes new professor in Information Retrieval

DIKU’s new professor in information retrieval, Ingemar Cox moved into his new premises within DIKU’s HCC Group on 1stJuly 2013. Læs mere


 

 

DIKU Business Club er fra juni 2013 på vej ind i en ny fase. Med etableringen af en ny administrativ forskningsstøtteenhed på DIKU under ledelse af Camilla Jørgensen får DIKU Business Club også tilført nye ressourcer i relation til driften samt til facilitering af forskningssamarbejder.

Medlemmerne af DIKU Business Club vil få direkte info om, hvad de nye tiltag består i. Klubben er fortsat omdrejningspunktet for en række sociale og netværksskabende events, således afviklede vi i maj den årlige karrieremesse D-Dag, hertil kommer et par velbesøgte klubmøder, som fra i år har startet kl. 16.00 og budt på tapas og hygge efter mødet.

Af kommende arrangementer i efteråret skal nævnes medlemsmødet den 10. oktober (tema under udarbejdelse) samt DIKU alumnedagen 23. september, som alle med en tilknytning til DIKU er velkomne til at deltage i, også selv om man ikke er alumne i ordets egentligste forstand.

Den ny LinkedIn-gruppe er nu oppe på 210 medlemmer - her kommunikeres vigtige begivenheder og aktuelle nyheder, som vi vurderer er interessante for medlemmerne.

SCIENCE - fakultetet - har i øvrigt udgivet et nyt nyhedsbrev, som hedder SCIENCE Business Update, som man kan abonnere på. Det bringer nyt om forskningssamarbejder på tværs af fakultet og virksomheder.

Læs mere på https://www.science.ku.dk/samarbejde/science-business-update/

New Adjunct professor Marco Loog compared apples with oranges at his inaugural lecture held 31st January 2013.

Did you miss Marco Loog's inaugural lecture on pattern recognition?  See pictures and slide presentation. Læs mere

Følgende historier har været i pressen i første halvår 2013:

Pressemeddelelse: Nu kan du bruge dit fladskærms-TV som storskærm og styre det via mobiltelefonen takket være ny prisvindende software.

Når Sebastian Boring, adjunkt ved Datalogisk Institut Københavns Universitet, tirsdag den 5. marts bestiger podiet på CeBIT messen i Hannover (Verdens største messe for nye gadgets), er det for at modtage 2. præmien i den prestigefyldte CeBIT Innovation Award for en ny iPhone app, See-Through Phone (STP) udviklet i samarbejde med kollegaen Dominikus Baur, fra Ludwig-Maximilian-Universitetet i München. Læs mere

Sebastian Boring wins Innovation Prize at CeBIT

Assistant professor Sebastian Boring at the Department of Computer Science wins second prize at CeBIT innovation awards: his app makes your phone a 'projector' Læs mere

 

Fremtidens gadgets kan mærke dig

Nye typer af skærme, der kan skifte form og fornemmelse, vil se dagens lys inden for få år. Nu skal et nyt forskningsprojekt afklare, hvad man kan bruge det til. Læs spændende artikel i Berlingske, som har interviewet DIKU's forskere Kasper Hornbæk og Esben Warming Pedersen om et nyt spændende projekt, GHOST, som er ved at starte op. Læs mere

Datalog udvikler nye metoder mod eksamenssnyd

Niels Dalum Hansen, der er kandidatstuderende på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, er tæt på at have udviklet en metode, der kan afsløre ikke bare gængse plagiater i opgavetekster, men også de mere kreative omskrivninger af tekster. Læs mere

DIKUrevy 2013 afholdt med masser af fest og farver

Fredag d. 24. og lørdag d. 25 maj blev DIKUrevy traditionen tro opført, med alt hvad hvad dertil hører af sange om at kode, jokes om ond fysik og dataloger i tyl. Læs mere


 

Alumnedag - mød tidligere DIKU-medstuderende

Igen i år holder DIKU Alumnedag hvor du får mulighed for at hilse på dine tidigere medstuderende og høre spændende foredrag. Bl.a. Klaus Holse/SimCorp, Mette Lykke/Endomondo, Thomas Jøhnk/Edlund og DIKUs egen Kasper Hornbæk er klar på talerstolen. Læs mere

 

Dobbelt professortiltrædelsesforelæsning - det bliver 11. eller 18. november 2013:

Professor Ingemar Cox, tidligere UCL, er pr. 1. juli kaldet som professor, tilknyttet DIKUs Human Centered Computing-sektion med ansvar for at drive forskning inden for Information Retrieval.

Stephen Alstrup er pr. 1. januar 2013 udnævnt som professor. Han er desuden viceinstitutleder med ansvar for innovation og erhvervssamarbejde.

Vi fejrer de to nye professorer med en dobbelt tiltrædelsesforelæsning medio november. 

 

Student Programmer: Graph Analysis in Medical Image Analysis

Do you want to be part of a research project that aims to understand brain connectivity and how it changes with disease? The Department of Computer Science has a vacant position as student programmer to work with the research project "Robust Geometric Graph Kernels for Bioimaging Applications". Application deadline: July 12. Read the full call.

Undervisningsassistent i matematik på uddannelsen Naturvidenskab og IT

Ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) er en stilling som undervisningsassistent (klasselærer) i matematik ledig til besættelse. Stillingen omfatter klasselærefunktionen på kurserne "Introduktion til matematik (MatIntro)" og "Lineær Algebra" (LinAlg) på bacheloruddannelsen i Naturvidenskab og it. Stillingen ønskes besat med henblik på tiltrædelse fra 15. August 2013. Ansøgningsfrist: 28. juli. Læs hele opslaget.

PhD Scholarship in Human-Computer Interaction, specifically Shape-Changing Interfaces

The Department of Computer Science at the University of Copenhagen (DIKU) invites applications for a fully funded PhD Scholarships in user experience and shape-changing interfaces. Application deadline: August 1. Read the full call.For at besvare denne email skriv til ihjensen@di.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 05. juli 2013