Nyhedsbrevet @diku – Københavns Universitet

@diku nr. 10, 22. december 2012

Nyt fra ledelsen

2012 bliver det store fusionsår for KU

Den 15. december 2011 vedtog KU's bestyrelse en større fusion på de såkaldt "våde" fakulteter  (FARMA, LIFE, SCIENCE og SUND). 4 fakulteter bliver til 2, idet FARMA fusionerer med SUND og VET på LIFE samt SCIENCE fusionerer med resten af LIFE. Antallet af institutter reduceres, idet en del institutter og centre sammenlægges til større enheder. DIKU bliver ved med at hedde DIKU.
Læs hele Nyt fra Ledelsen

22. december 2011

DIKU Highlights fra 2011 - og et kig ind i 2012

Året der gik bød på mange større begivenheder for instituttet:

Året der gik bød på mange større begivenheder for instituttet: Udnævnelse af 3 nye professorer i (alle i algoritmik og datastrukturer), og afholdelse af et endnu større antal tiltrædelsesforelæsninger og velbesøgte internationale workshops, indvielse af det nye tværfaglige Centre for Communication and Computing, DIKU Business Club rundede medlem nr. 17 - og instituttet har været vært for det vel nok største antal foredrag og mindre events nogensinde.

Læs hele nyheden

22. december 2011

Flere forskningsbevillinger til DIKU, bl.a. til forskning i tidlig sygdomsdiagnosticering

Årets forskningsbevillinger imødeses altid med spænding, der først udløses sidst på året. I år er det DIKUs Image Group, der tegner sig for de fleste større og mindre bevillinger. Men der er også tilfaldet midler til APL-gruppen (Algorithms & Programming Languages).

Læs om alle bevillingerne

22. december 2011

Fornem pris til "Shark Machine Learning"

DIKUs Image Group har ved ph.d.-studerende Matthias Tuma og professor Christian Igel opnået en flot guldmedalje ved " Open Source Software World Challenge 2011" i Korea. Prisen er givet til C++ biblioteket Shark, som er udviklet af forskere ved DIKU og Ruhr-universitetet i Bochum, og som anvender maskinlærings- og andre intelligente algoritmer.

Læs hele nyheden 

22. december 2011

Stillingsopslag: adjunktur og ph.d.-stipendium i algoritmik

DIKU udvider på algoritmeområdet. En stilling som adjunkt i algoritmik samt et ph.d-stipendium opslås umiddelbart efter jul - og annonceres allerede nu på https://diku.dk/ominstituttet/ledige_stillinger/. Bemærk svarfristen den 16. januar 2012 kl. 12.00. For at besvare denne email skriv til ihjensen@di.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 22. december 2011