Nyhedsbrevet @diku – Københavns Universitet

@diku nr. 11, 27. marts 2012


DIKU er kommet godt fra start i 2012. Instituttet er fortsat intakt efter den store fusion mellem "gamle Life" og "gamle Nat" til det "Natur- og Biovidenskabelige Fakultet". I kabalen af sammenlægninger af fakultetsenheder og institutter blev DIKU anset for at have tilstrækkelig tyngde og vækstpotentiale til at bestå som selvstændig enhed. Nu ansættes der nye forskere til de mange nye forskningsprojekter, der er på vej.
P.t. er der opslået 4 forskerstillinger på diku.dk. Se stillingsopslag.

Erhvervssamarbejdet har endnu større fokus i den nye fakultetsorganisation, idet fakultetet har udpeget en prodekan for erhvervssamarbejde. Han hedder Erik Bisgaard og skal koordinere de mange samarbejdsrelationer mellem virksomheder og fakultet samt institutter og enheder som DIKU Business Club. Målet er at sikre en mere entydig kommunikationsplatform mellem virksomheder og universitet, uanset at de enkelte forskeres personlige relationer ikke underkendes og fortsat vil være en væsentlig faktor i DIKUs kontakter til virksomhederne. Mere info.

Foråret bød på mange rekrutteringsarrangementer

Første kvartal af 2012 stod i rekrutteringens tegn - DIKU deltog på uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser og åbnede dørene for et stort hold erhvervspraktikanter i februar, der programmerede apps til deres mobil.

DIKU stillede også op til fakultetets Åbent Hus- arrangementer, hvoraf der i år har været hele tre, nemlig for nye studerende på hhv. gamle Nat og gamle Lifeog et nyt fælles Åbent hus for kommende kandidatstuderende.

Søgningen til begge dele var stor og det høje besøgstal til begge arrangementer vidner om fortsat stor interesse for at uddanne sig inden for naturvidenskab. Læs mere

Se video fra Åbent Hus 29. februar for nye studerende.

Spændende nyt universitetssamarbejde skal skabe stærke it-innovatører

Tre universiteter går sammen om at etablere Digital Services Innovation (DIS) en kandidatspecialisering, der giver "entrepreneurship excellence" og uddanner nye iværksættere med it-kompetencer. Det er DTU, CBS og KU, som i samarbejde med Region Hovedstaden og en række virksomheder, der stiller cases til rådighed, står bag det 2-årige projekt. Projektet er finansieret af EU og Vækstforum Hovedstaden.
Læs mere

Nu kan man også tage en kandidatgrad i Kommunikation og it

Kommunikation og it har nu fået en overbygning i form af en kandidatuddannelse, der starter op efter sommerferien. Her er de nye medier i fokus - såvel fra en teknisk/datalogisk som en kommunikation synsvinkel.
Mere info om KomIT-kandidatuddannelsen (på engelsk).

Machine Learning - et forskningsområde i vækst

Google og Facebook bruger det, den medicinske billedanalyse ville ikke være det samme uden det, og i det hele taget er machine learning dybt integreret i mange moderne it-services. DIKU er i færd med at opbygge et forskningsmæssigt tyngdepunkt inden for machine learning med Professor Christian Igel i spidsen. Læs mere

Et gennembrud i modellering af menneskekroppens bevægelser

Den 27. januar 2012 forsvarede Søren Hauberg sin ph.d.-afhandling om Spatial Models of Human Motion, som beskriver forskellige tilgange til modellering af den menneskelige bevægelse. Sørens arbejde repræsenterer et mindre gennembrud i digitaliseringen af kroppens bevægelser. I det videre perspektiv vil metoden bl.a. kunne anvendes i fysioterapi og genoptræning i hjemmet. Læs mere

Kan Alzheimers sygdom påvises endnu tidligere gennem billedanalyse af hjernevæv?

I de næste to år skal datalog og ny erhvervspostdoc Lauge Sørensen fra Københavns Universitet stå i spidsen for et forskningsprojekt, der skal kigge på muligheden for at stille en forbedret diagnose af Alzheimers sygdom. Metoden går ud på at analysere mikroskopiske ændringer i billeder af hjernevævet, og målet er at kunne stille diagnoser meget tidligere end det hidtil har været muligt. Læs mere

Skal du lave et forsøg med mennesker - til et forsknings- eller studieprojekt?
Så kan du overveje, om du skal booke Experience Lab. Det er gratis!

Experience Lab ligger i tilknytning til det nyetablerede Center for Communication and Computing og bruges af forskere og studerende i interfacet mellem datalogi, medier og sprogteknologi. Der findes et rum til eksperiementer med brug af eyetracker og/eller kameraer og et rum til observation af de mennesker, der udfører eksperimentet. På Experience Labs hjemmeside kan du lade dig inspirere af nogle case-beskrivelser til, hvad du selv kan bruge Experience Lab til.

Medlemstallet er nu oppe på 19 virksomheder, der har det tilfælles, at de har en interesse i at rekruttere kandidater eller vidensdele med forskere fra DIKU. Foråret er højsæson for aktiviteter i klubben. Følgende arrangementer står for døren, så sæt x i kalenderen:

  • 11. april - møde for HR-medarbejdere - fokus på planlægning af D-dag (karrieremesse)
  • 26. april - ordinært medlemsmøde med forskerindlæg og sparring
  • 9. maj - D-dag - DIKUs egen karrieremesse for klubmedlemmer og studerende
  • 7. juni - Alumnearrangement for gamle DIKU-studerende - fagligt oplæg og socialt samvær.

Der udsendes særskilte invitationer til arrangementerne. Har du ikke fået en invitation, men vil gerne være med, så kontakt erhvervskoordinator Ann Steendahl på anns@diku.dk.

Deltag i sommerkursus om machine learning, frist for tilmelding er 29. maj

I virksomhederne er der stor interesse for at blive opkvalificeret på området machine learning, hvorfor vi har valgt at udvikle et kursus til dette års Copenhagen Summer University 13.-17. august.

Kurset er for personer med minimum en bachelorgrad i datalogi eller med rimelig programmeringserfaring.

Tilmelding foregår efter først til mølle princippet med en ultimativ frist den 29. maj 2012.

Anatomy in Curved Space – Non-linear Modeling of Deformation and Shape for Medical Imaging

PhD-defence by Stefan Sommer. It's at 28. March 2012 14.00 p.m. Læs mere

Network models and algorithms: pictures at an exhibition

Professor inaugural lecture by Martin Zachariasen, Head of the Computer Science Department at KU. It's on 12th April 2012, at 15.00 p.m. Læs mere

Visualization in research

DIKU Talk by professor Kasper Hornbæk, DIKU, and one guest speaker (t.b.a.). It's at Southern Campus (KUA, Njalsgade 128, 2300 S) on 19th April 2012 at 15.00.  Læs mere

 For at besvare denne email skriv til ihjensen@di.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 27. marts 2012