– Københavns Universitet

14. december 2010

 

"DIKUs ønsker et tættere samarbjede med erhvervslivet.  Vi udbygger relationerne til erhvervslivet via virksomhedsklubben og via de 3 forskergruppers medlemmer, og sammen med erhvervslivet bliver der hele tiden skabt nye og innovative forskningsprojekter. HIPERFIT og Wallviz (se nedenfor) er aktuelle eksempler. Det tegner godt for det fremtidige forskningsmiljø på og omkring instituttet."

Jon Sporring, Viceinstitutleder for Forskning, DIKU

MILLIONER TIL DATALOGI-FORSKNING

Efter en lidt stille start på året satte instituttet ekstra trumf på årets næstsidste måned ved at høste to meget flotte bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd. Professor Fritz Henglein, leder af APL-forskergruppen, har modtaget en bevilling på 31,4 mio. kr. til finans-it-projektet HIPERFIT (læs mere), og professor Kasper Hornbæk fra HCC-gruppen har fået en bevilling på 14 mio. kr. til det interaktive visualiseringsprojekt Wallviz (læs mere).

MANGE SØGER FORSKERSTILLINGER 

Interessen for en karriere i forskerverdenen - ikke mindst inden for computer science - er større end nogensinde. Hele 95 ansøgninger modtog instituttet på et opslag om et enkelt phd-stipendium. Til en runde, hvor der var opslået 4 phd- og post-doc stillinger modtog vi yderligere 94 ansøgninger. De to nye flerårige projekter forventes at skabe arbejdspladser til endnu flere forskere. DIKUs produktion af PhD-kandidater er stigende. I undervisningsåret 09/10 har vi optaget 11 nye PhD-studerende.

NYE PROFESSORATER styrker forskningsområderne.

"DIKU satser på softwareudvikling og maskinlæring (machine learning).  Derfor er det os en glæde at byde 4 nye professorer velkomne:  Professor i software development, Klaus Marius Hansen; Professor i Maskinlæring, Christian Igen; Professor i Programmeringssprog, Fritz Henglein samt Adjungeret professor i maskinlæring, Corinna Cortes."

Planlagte tiltrædelsesforelæsninger:

Den 13. januar 2011 kl. 15.00, på DIKU, Søndre Campus, Njalsgade 128, 2300 S 

ved Klaus Marius Hansen, tidligere AU, der tiltrådte som professor med speciale i Software Development i HCC-gruppen 1. oktober 2010.

Den 24. februar 2011 kl. 14.00 på DIKU, Nørre Campus, Universitetsparken 1, 2100 Ø 

Fritz Henglein er udnævnt som full degree professor (tidligere mso) med speciale i programmeringssprogi 2010. Der holdes tiltrædelsesforelæsning den 24. februar 2011 kl. 15.00.

DOBBELTFORELÆSNING
Den 3. marts 2011 kl. 14.00 på DIKU, Nørre Campus, Universitetsparken 1, 2100 Ø 

Christian Igel, tidligere Universität Dortmund, tiltrådte som professor mso med speciale i Machine Learning i Billedgruppen 1. oktober 2010.

Corinna Cortes, ansat i Googles udviklingsafd. i New York, er udnævnt til adjungeret professor med speciale i Machine Learning ved DIKU i perioden 1.1.2011 - 1.1.2016.

Tilbage til forsiden