– Københavns Universitet

11. december 2010

DIKUs virksomhedsklub har nu eksisteret i 2 år. Der arbejdes til stadighed på at udvikle klubben, således at medlemmerne får mest muligt ud af medlemsskabet og samarbejdet med DIKUs forskere. Faste events er fortsat de 3 årlige møder med forskergrupperne som værter og den årlige karrieremesse D-dag.

I perioden frem til maj 2011 gennemføres en analyse af virksomhedsklubbens udviklingspotentiale - som skal udmøntes i en egentlig forretningsplan for klubbens virke.

I arbejdet vil indgå interviews med eksisterende og potentielle nye medlemmer, 2 konferencer/møder i følgegruppen for arbejdet.

Planlagte klubmøder og events i 2011:

3. februar - HCC-forskergruppen er værter. Det foregår på Søndre Campus. Der vil bl.a. være foredrag om to nye store forskningsprojekter, nemlig HIPERFIT og Wallviz (se under Nyt fra Forskning).

5. maj 2011 - APL-gruppen er værter. Det foregår på Nørre Campus. Program under udarbejdelse.

6. oktober 2011 - Billedgruppen er værter. Det foregår på Nørre Campus. Program under udarbejdelse.

D-dag - DIKUs karrieredag - er planlagt til onsdag den  8. juni. Invitationer udsendes til klubmedlemmernes kontaktpersoner i god tid. Medlemmer af virksomhedsklubben får gratis standplads.

Tilbage til forsiden