– Københavns Universitet

 

 
Fra den udendørs reception 30.09.2010 i forbindelse med DIKUs 40 års jubilæum. 

2010 går på hæld, og det er tid til at kigge tilbage på nogle af årets højdepunkter.

DIKUs 40 års jubilæum kan vel nok kaldes årets helt store begivenhed. Jubilæet blev fejret med et internationalt symposium med 400 deltagere i september - og blev et tilløbsstykke for såvel nuværende som tidligere studerende og ansatte ved instituttet. Jubilæet kan nu genses i både levende og stille billeder. Gå til jubilæumssiden.

REKORDOPTAG PÅ DATALOGI OG TVÆRFAGLIGE IT-UDDANNELSER

For første gang i mange år optog vi det maksimale antal nye bachelorstuderende på datalogi-uddannelsen, nemlig 150. På de tværfaglige it-uddannelser var søgningen også stor, både på Kommunikation og IT samt IT og Sundhed. Den nye Naturvidenskab og IT lagde fornuftigt ud med 21 nye studerende. I alt blev 244 tilbudt optagelse på KU's it-bacheloruddannelser - en udvikling der tegner lovende for universitetets satsning på udvikling af it-uddannelserne.

DIKUs ØKONOMI HAR DET RIGTIG GODT

Efter et par år med nedskæringer har vi nu fået vendt den negative økonomiske udvikling. Ikke mindst en kampagne over for de studerende om at gøre sig færdige inden for normeret tid har givet sig udslag i markant fremgang af STÅ-indtægter. Fra en STÅ-produktion på 230 og en tilnærmet indtægt på 15,9 mio. kr. i 2009 er vi i 2010 kommet ud med en STÅ-produktion på 284 og en tilnærmet indtægt på 19,5 Mio. i 2010.

FREMTIDEN LOVER GODT NYT: BL.A. NYT IT-FAG I GYMNASIET

Kan der overhovedet uddannes flere dataloger i Danmark? Ja, hvis skolerne giver et bedre grundlag at rekruttere på. DIKU vil sammen med landets øvrige it-universiteter bidrage til at udvikle det nye it-gymnasiefag, som fra næste skoleår vil blive udbudt som valgfag på flere gymnasiale uddannelser. Undervisningen vil bl.a. omfatte programmering, interaktionsdesign og modellering. Forhåbentlig vil det styrke interessen og kompetencerne hos de unge og tilføre universiteterne flere og bedre studerende fremover.

Hermed vil jeg sige tak til alle ansatte og studerende på DIKU for den store indsats i 2010, både i forbindelse med jubilæet, som blev båret af en stor kollektiv medvirken, og med de flotte resultater på både undervisnings- og forskningsfronten.

Martin Zachariasen, institutleder  Tilbage til forsiden