– Københavns Universitet

12. december 2010

"

Er den øgede interesse for at læse datalogi afledt af den generelle afmatning i samfundet - eller blot udtryk for, at det er gået op for ungdommen, at uden en god uddannelse bliver det stadig sværere at få et godt og interessant job?"

Både på bachelor- og kandidatuddannelserne registrerer vi en øget søgning fra både ind- og udland. Det er især markant på kandidat-overbygningen, der nu i to år har båret det særlige KU-prædikat COME, som står for Copenhagen Master of Excellence. Det betyder i praksis, at al undervisning og officiel kommu-nikation med de studerende foregår på engelsk, at lærerne er certificeret på engelsk, og at undervisningen er klassificeret som særligt kvalitetsbetonet, og der arrangeres særlige events for de internationale studerende.

Datalogi har den højeste kvote af internationale studerende på KU. Af en årgang på 100 er ca. 30 udenlanske. Vi rekrutterer også i stigende grad i udlandet. En ny engelsksproget film om hvad det vil sige at læse til MSc i Computer Science i Danmark er lige på trapperne og forventes lanceret primo 2011 som optakt til de internationale ansøgningsfrister i marts.

Også en række nye kompetenceprofiler, bl.a. i Innovation og Spiludvikling, er så langt i godkendelsesprocessen, at de forventes at være klar til det kommende undervisningsår.

Tilbage til forsiden