@diku nr. 8, juni 2011 – Københavns Universitet

@diku nr. 8, juni 2011


@diku
er DIKUs elektroniske nyhedsbrev, der udsendes 3-4 gange årligt. @diku bringer nyt om aktuelle begivenheder, undervisning, forskning og formidling på Datalogisk Institut, eScience-centret og tilknyttede enheder.

 

Sommeren og eksamenstiden er over os. Efter et hektisk forår kan vi se tilbage på en række markante resultater og aktiviteter i sæsonen 2010/2011, som lover godt for en spændende periode for instituttet.

Hvordan går det vores kandidater?

Det Naturvidenskabelige Fakultet har udgivet en rapport, som kaster nyt og interessant lys over dimittendernes beskæftigelsessituation, deres arbejdsmarkedserfaringer og kompetencer. Datalogerne skiller sig potitivt ud på flere områder

Nye studiestartsaktiviteter på vej

Vi tror, at vi kan gøre studieintroduktionen bedre. Dekanatet og de ni institutledelser (NFLT) har d. 1. marts 2011 i fællesskab besluttet at udvikle og fra 2012 implementere en samlet satsning, der skal skabe de bedst mulige rammer for studiestart på bacheloruddannelsen og for studiemiljø og undervisning på første studieår.

DIKU er gået aktivt ind i arbejdet med at udvikle det nye It-fag i gymnasiet. På en række af workshops arrangeret af IT-Vest - i København var det den 3. maj - blev der arbejdet indgående med at udforme læseplanerne for det fag, som 48 gymnasier har valgt at udbyde allerede nu efter sommerferien

Læs hele Nyt fra ledelsen

  • Efter de store forskningsbevillinger i efteråret (Wallviz og Hiperfit) har vi nu fuld aktivitet »

  • Det er blevet in at tage en it-uddannelse. Søgningen til universiteternes it-uddannelser stiger »

  • Denne rubrik vil fra og med næste nummer blive relanceret under overskriften DIKU i pressen. Vi vil »

  • Gennem det seneste års tid har virksomhedsklubben gennemgået et face-lift. I foråret skiftede »

  • Har du en nyhed, der skal med i næste @diku, så skriv en mail til Inge Hviid Jensen på »