Tekniske rapporter 1999

Perfect Supercompilation (99-01)
Jens Peter Secher
Normalisering af billedafledte i skalarum ved hjælp af den fraktale dimension (99-02)
Kim S. Pedersen
Program Modules, Separate Compilation and Intermodule Optimisation (99-03)
Martin Elsman
Reserveret (99-04)
Morten Frank
Reserveret (99-05)
Povl Koch
Termination Analysis for Offline Partial Evaluation of a Higher Order Functional Language (99-06)
Peter Holst Andersen
Timbre Models of Musical Sounds (99-07)
Kristoffer Jensen
Terminator II: Stopping Partial Evaluation of Fully Recursive Programs (99-08)
Arne Glenstrup
Proceedings fra den ottende danske konference om Mønstergenkendelse og Billedbehandling (99-09)
Peter Johansen
Modal Logic and the Curry-Howard Isomorphism (99-10)
Michael Florentin Nielsen
Weak and Strong Normalization, K-redexes, and First-Order Logic (99-11)
Peter Møller Neergaard
Performance Engineering case study: heap construction (99-12)
Jesper Bojesen, Jyrki Katajainen, Maz Spork
Guided local search for the three-dimensional bin packing problem (99-13)
Oluf Faroe, David Pisinger, Martin Zachariasen
Exact solution of p-dispersion problems (99-14)
David Pisinger