27. august 2013

Video: Ny generation af software forudsiger risiko ved banklån

HIPERFIT

Som en reaktion på finanskrisen har nationale og internationale myndigheder besluttet at stramme reguleringen af finanssektoren. Bankernes evne til at vurdere risikoen i transaktioner og prissætte deres finansielle produkter skal styrkes.

Forskningscenteret HIPERFIT er etableret af Københavns Universitet og ledende finansielle virksomheder organiseret i netværket Cefir.

Med de nye programmer vil bankerne kunne foretage hurtigere parallelle beregninger og øge muligheden for at fastslå fremtidige økonomiske konsekvenser af en handling. Centeret er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 31,4 mio. kr.

Se den nye, der video fortæller om risikoberegninger i finanssektoren.