Data Science Lab

DIKU indgår i det nyetablerede Data Science Lab (DSL), det tidligere Laboratorium for Anvendt Statistik, som er et tilbud for både studerende og forskere ved hele Det Naturvidenskabelige Fakultet (SCIENCE).

Formålet med DSL er at højne kvaliteten af data science på tværs af fakultetet. Studerende og forskere har mulighed for at booke konsultationer og få diskuteret deres dataproblemer med laboratoriets forskere, som har baggrund inden for både datalogi og statistik.

Til studerende tilbydes primært kortere møder, fx i forbindelse med et bachelorprojekt eller speciale, som skal fungere som ’hjælp til selvhjælp’. Forskere på alle niveauer kan få hjælp til afklaring af deres behov for assistance, rådgivning i forbindelse med dataanalyse og eksperimenter, samt diskussion af forskningsmanuskripter. Desuden indgår DSL-forskerne også i forskningsprojekter efter behov - og eksterne forskere, institutioner og firmaer er ligeledes velkomne til at kontakte DSL omkring potentielt samarbejde.