Konference om Digitalt understøttet læring

D. 2. oktober fra kl. 9-18 afholdte Datalogisk Institut på Københavns Universitet en konference med titlen Digitalt understøttet læring – muligheder i dag og i fremtiden

På konferencen blev fremlagt perspektiver på indførelsen af digitalt supporterede læringsmidler i  de danske skoler og gymnasier. Konferencens oplægsholdere, som er specialister på området, satte fokus på eksisterende digitale værktøjer, på hastigheden af udviklingen i Danmark og hvilken betydning dette har for de danske kompetencer i et konkurrenceperspektiv. 

Der var oplæg fra forskere, lærerforeninger og repræsentanter fra erhvervslivet. 

Vi håber med konferencen at sætte fokus på nødvendige værktøjer i forhold til fremtidens digitale læring i Danmark.

Hvis du har lyst til at tweete før, under og efter konferencen, kan du bruge hashtag #DIKUdigitallæring2014

Se det spændende konferenceprogram
Besøg vores Facebook side