Jeppe Bundsgaard er lektor i kommunikative kompetencer. Han forsker i
it-fagdidaktik, herunder i hvordan digitale læremidler indgår i og kan indgå i
faglig undervisning, særlig i folkeskolen. I sin forskning har han bl.a. fokus
på hvad der hindrer en mere udfoldet projektorienteret praksis, og på hvordan
projektorienteret undervisning kan støttes med digitale redskaber.

Jeppe Bundsgaard har i samarbejde med Thomas Illum Hansen udviklet et framework
til evaluering af digitale læremidler og et sprog til beskrivelse af
læremidlers form og indhold. Han er for tiden forskningsleder i fire store
Demonstrationsskoleforsøgssprojekter med fokus på it i undervisningen. Han har
desuden deltaget i udviklingen af flere innovative digitale læremidler.

Læs mere på http://pure.au.dk/portal/da/jebu@edu.au.dk