Dagens program (Der er nu lukket for tilmelding)

9.00-9.15: Stephen Alstrup (Professor og viceinstitutleder, DIKU), velkomst og præsentation 

Ordstyrer 1. session: Peter Carstensen, Innovationschef Alexandra Instituttet

9.15-09.55: Asger Alstrup (CTO Area9), om ”Adaptive læringsplatforme” 

09.55-10.20: Jeppe Sand Christensen (E-læringskonsulent It-Learning Center KU), eksempler på digitale værktøjer til at supportere læring 

10.20-10.40 Kaffepause 1 

10.40 -11.10: Jeppe Bundsgaard (Lektor DPU), Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker? 

11.10- 11.25: Mads Nielsen (CEO BioMediq), om “Image recognition and Digital Learning” 

11.25-11.40: Thomas Koester (Human Factors Specialist Force Technology), om ”Etnografiske observationer af gymnasiers digitale hverdag” 

11.40-12.00: Paneldebat del 1 – spørgsmål fra salen om formiddagens oplæg 

12.00-13.00 Frokostpause 
 
Ordstyrer 2. session: Rachid Sadolin El Mousti, Principal i Devoteam                                 

13.00-13.30: Jakob Harder (Vicedirektør for
Kunder & Digitalisering UNI-C – Styrelsen for IT og læring) , om ”Centrale digitaliseringsinitiativer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne” 

13.30-13.50: Christian Igel (Professor DIKU), om “Using Big Data for Learning” 

13.50 -14.15: Hans Laugesen (Chefkonsulent Gymnasieskolernes Lærerforening), om ”Lærernes brug af it i den gymnasiale undervisning” 

14.15-14.30: Paneldebat del 2 – spørgsmål fra salen om dagens oplæg 

14.30-14.45 kaffepause 2 

14.45-15.00: Sebastian Boring (Lektor DIKU), om ”Augmented Reality” til brug for interaktiv undervisning                          

15.00-15.15: Alexandre Alapetite (Senior Software/ICT Engineer Software infrastructure Lab), om “Data we (can) track and use for improving teaching” 

15.15-15.35: Helle Mathiasen (Professor, Research Programme Director, AU), om "Elev- og lærererfaringer, Nedslag i det nationale forsknings,- udviklings- og netværksprojekt: Undervisingsorganisering, -formerog –medier på langsog tværs af fag og gymnasiale uddannelser"

15.35-15.55: Paneldebat 3 – spørgsmål fra salen om eftermiddagens oplæg 

15.55-16.00: Afrunding v. Stephen Alstrup 

16.00-18.00: Netværk og forfriskninger