Jakob Aagaard Harder har i sin egenskab af vicedirektør i Styrelsen for It og Læring ansvar for Undervisningsministeriets indsats om at fremme læring gennem anvendelse af digitale redskaber i undervisningen.

Jakob er bl.a. formand for styregruppen for it i folkeskolen, der udmønter 500 mio kr til digitale læremidler. Jakob har gennem de seneste 10 år været involveret i en lang række offentlige digitaliseringsinitiativer på tværs af flere områder og har dermed en bred erfaring med effekterne af digitalisering i det offentlige.