20. december 2010

Karen Marie Lyng ny ph.d. på DIKU

Karen Marie Lyng forsvarede mandag d. 20. december 2010 sin ph.d.-afhandling Computerizing clinical practice guidelines

 

I sin Ph.d.-afhandling med undertitlen Guidance in clinical work practice and implications for computerization undersøger Karen Marie Lyng, hvordan kliniske vejledninger på hospitaler kan forbedres. Hospitaler har ofte problemer med at fastholde høj kvalitet og hurtig introduktion af ny medicinsk viden. Kliniske vejledninger præsenteres ofte som en metode til at overkomme disse vanskeligheder. Det viser sig dog, at anvendelse og efterlevelse af kliniske vejledninger i praksis ofte er mangelfuld.

Karen Marie Lyng har undersøgt brugen af kliniske vejledninger for at redegøre for, hvordan vejledningerne omsættes til praksis. Hun er nået frem til, at computeriserede kliniske vejledninger bør være:

  • Aktivitetsspecifikke
  • Til stede på behandlingsstedet
  • Indlejret i arbejdspraksis med præsentation af relevante eksisterende data og mulighed for dokumentation
  • Fleksible
  • Bør understøtte koordination af arbejdet
  • Automatiserede når det er hensigtsmæssigt
  • Designet på en måde så det er muligt med lokale tilpasninger
  • Designet med fokus på specifikke virksomhedsstrategiske mål

Yderligere anbefales det, at design af computeriserede vejledninger baseres på: 1) gennemgribende undersøgelse af arbejdspraksis, 2) de strategiske formål med implementering af kliniske vejledninger og 3) analyse og formalisering af de kliniske vejledninger. Dette kræver, at kompetencer fra forskellige felter som sundhedssektoren, virksomhedsledelse, vidensdeling og informationssystemer sættes sammen i en brugerinddragende designproces.

DIKU ønsker Karen Marie Lyng tillykke med ph.d. titlen.

En kopi af afhandlingen kan bestilles hos jettegm@diku.dk.