11. marts 2011

Machine learning for alle interesserede!

Christian Igel og Corinna Cortes behandlede machine learning fra mange perspektiver under deres professortiltrædelsesforelæsninger den 2. marts 2011.

Towards Autonomous Machine Learning var titlen på Christian Igels forelæsning. Han forklarede blandt andet forskellen på superviseret og autonom maskinlæring og gav konkrete eksempler på, hvordan der sker en stigende autonomi samt beskrev en semi-automatisk model at en support vector machines.

Se hele præsentationen(pdf). 

Under overskriften Machine Learning - Modern Times beskrev Corinna Cortes nogle af de algoritmiske landvindinger og implementerings-løsninger som man har designet hos Google mhp. at håndtere og prioritere de stadig større og mere komplekse datasæt. Hun gav en række illustrerende eksempler fra de mange Googles apps, herunder Gmail, Image og Product Search.
Se hele præsentationen (pdf).

De mere end 100 fremmødte fik både dybt videnskabelige men også underholdende og illustrative forelæsninger om hvad machine learning går ud på, herunder de uanede anvendelsesmuligheder. NB Årets Turing-Award (datalogiens nobelpris) er netop i 2010 givet til en forsker i Machine Learning, nemlig britiske Leslie G. Valiant). På DIKU ser vi frem til at opbygge dette forskningsområde i den kommende. Christian Igel er daglig kontaktperson for forskningssamarbejdet på områdte - mens Corinna Cortes har lovet at komme jævnligt forbi for at bidrage med sin ekspertise og støtte til forskere og ph.d.-studerende. 

Se fotos fra tiltrædelsesforelæsningen og den følgende reception.