10. marts 2011

Dette ås Turing Award uddeles til forsker i maskinlæring

Den 61-årige brite Leslie G. Valiant modtager Turing-prisen 2010 for afgørende bidrag til den teoretiske datalogi, nemlig i maskinlæring.

Machine learning (der på dansk slet og ret er kommet til at hedde maskinlæring) er et meget aktuelt forskningsområde. Senest har KU ansat hele to professorer i machine learning - og nu er Turing-prisen for 2010 også uddelt til en forsker i machine learning. I Version2s artikel den 10. marts lyder det bl.a.:

 

Med fremsættelsen af modellen PAC-learning (Probably Approximately Correct-learning) i 1984 formåede Leslie G. Valiant at overføre koncepter fra kompleksitetsteori til maskinlæring.

Dermed byggede han en vigtig bro mellem de to forskningsområder:

»PAC-learning framework'et er et meget vigtigt bidrag til den teoretiske forståelse af, hvordan 'machine learning' fungerer,« fortæller professor i maskinlæring ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, Christian Igel, til Version2.

Leslie G. Valiants bidrag har også haft stor indflydelse på forskningsområder som kunstig intelligens og computer vision.

Christian Igel påpeger, at den 61-årige datalogiprofessor stadig formår at publicere vigtige forskningsartikler.

»Han er stadig en aktiv forsker. I 2009 udgav han for eksempel artiklen 'Evolvability' i Journal of the ACM, som også blevet meget vel modtaget i min egen forskningsgruppe,« fortæller Christian Igel.

Med Turing-prisen følger en pengesum på 250.000 dollar. Prisen er opkaldt efter den britiske datalog og matematiker Alan M. Turing.

Læs hele Version2-artiklen.