7. oktober 2015

Mobile HCI konference nåede nye højder i København

MOBILE HCI

Fra den 24. – 27. August var København mødestedet for akademikere, hardware- og softwareudviklere, designere og praktikere inden for området Mobile Human Computer Interaction ved den 17. udgave af Mobile HCI Conference – den førende konference om innovation inden for mobile, transportable og personlige enheder og relaterede services.

- Det er første gang, at konferencen afholdes i Danmark, og det var en stor succes. Antallet af indsendte papers opnåede en stigning på 11 % i forhold til den forrige konference, og vi endte med det største paper program i konferencens historie med 64 accepterede papers – med den bedste kvalitet nogensinde, fortæller Sebastian Boring, co-chair ved konferencen og lektor på DIKU.

Der har været en konstant stigende interesse for og engagement inden for feltet med blandt andet 234 indsendte papers, 15 indsendte demoer, 46 indsendte posters, 9 indsendte industri cases og 11 indsendte workshops.

Sebastian Boring (til højre) og konferencens anden general co-chair, Enrico Rukzio, Professor, University of Ulm, Germany

Konferencen bestod blandt andet at otte workshops inden for områder så som design til ældre, mobil vs. wearable, kognition og opmærksomhed, selvrefleksion og samarbejde.

Formålet med konferencen var at diskutere udfordringer og potentielle løsninger for effektiv interaktion med og via mobile enheder, applikationer og services - og desuden tilskynde til udveksling af forskningsresultater, ideer og fremtidige forskning inden for mobile HCI området.

- Det var en fantastisk oplevelse at være vært for den førende konference inden for mobile HCI. Det var absolut værd at bruge tid på at organisere den op til selve afholdelsen - og med den fremragende komité var det en fornøjelse at afholde konferencen. At konferencen blev afholdt i Danmark for første gang og samtidig tiltrak så mange internationale eksperter var en stor succes. Danmark, København og DIKU er nu i endnu højere grad med på verdenskortet inden for mobile HCI, konkluderer Sebastian Boring.

Dag 1: Den første dag blev afholdt på Aalborg Universitets campus i København og bestod af workshops, the doctoral consortium og tutorials - Photo: Copyright © 2015 Søren Knudsen

Dag 2: Resten af konferencen blev afholdt i Tivoli Congress Center, som var den primære konferencelokalitet - Photo: Copyright © 2015 Søren Knudsen

Dag 2: Keynote taler, Sriram Subramanien fra University of Sussex, UK, åbnede konferencen. Han er pioner inden for design og udvikling af shape-changing interfaces - Photo: Copyright © 2015 Søren Knudsen

Dag 2: Paper session - Photo: Copyright © 2015 Søren Knudsen

Dag 3: Udover paper sessions inkluderede dag 3 også poster og demo sessions - Photo: Copyright © 2015 Søren Knudsen

Dag 4: Keynote taler, Andy D. Wilson fra Microsoft Research, Redmond, afsluttede konferencen med hans keynote omkring Interactive Projected Augmented Reality. Han er den førende ekspert indenfor sensing teknologier til "naturlig" interaktion - Photo: Copyright © 2015 Søren Knudsen

Dag 4: Som afslutning på konferencens sidste dag takkede Sebastian Boring og Enrico Rukzio (co-chair) deltagerne for at gøre Mobile HCI 2015 en 'super interessant konference' - Photo: Copyright © 2015 Søren Knudsen