24. juni 2015

Det er cool - det er fremtiden og det er også for piger

Uddannelse

Det har længe været kendt, at kønsfordelingen på de datalogiske uddannelser er meget ulige. Af de 160 nye bachelorstuderende, der årligt søger ind på DIKU er bare 10 % piger. Både i Danmark og i udlandet bestræber universiteterne sig på at få flere kvindelige ansøgninger til teknologiske uddannelser som datalogi.

"

IKT er ikke længere kun for de få nørder – det er cool, og det er fremtiden! Det er 9 % af appudviklere, der er kvinder? Kom nu! Giv kodning en chance og se, hvor sjovt det kan være!

Neelie Kroes

Næstformand i Europa Kommissionen

Ifølge undersøgelser, foretaget af den Europæiske Kommission i 2013, er der generelt alt for få kvinder i Europa, som arbejder med teknologi. Verden har brug for flere it-kompetencer, og det er derfor vigtigt, at flere piger uddanner sig indenfor IKT.

En af undersøgelserne viste sågar, at det er en økonomisk nødvendighed med flere kvinder, der vælger en karriere inden for teknologi:

Hvis kvinder i lige så stort omfang som mænd besad digitale jobs, ville det ifølge denne undersøgelse kunne øge EU's BNP med ca. 9 mia. EUR årligt (1,3 gange Maltas BNP). Organisationer, som er mere åbne over for kvinder i lederstillinger, opnår en egenkapitalforrentning, der er 35 % højere, og et samlet afkast til aktionærerne, der er 34 % bedre end i andre lignende organisationer.

Påvirkning fra kultur og sterotyper

Det er en kompleks problemstilling at hitte ud af, hvorfor flest mænd vælger at uddanne sig indenfor it. Det kan handle om usynlige stereotyper, ubevidste kønsrollemønstre og en kultur, der gør, at mange kvinder ikke føler, de hører hjemme i it-verdenen.

- We still have this major problem of the culture we have that makes being a computer programmer something that girls don’t want to do, fortæller Dame Wendy Hall, en af verdens førende computer eksperter, i en artikel fra 2013.

I 1985 var 37 % af de amerikanske bachelorstuderende i datalogi kvinder. I 2014 var tallet nede på 18 %. Interessen dalede i takt med, at de personlige computere blev en fast del af hjemmets inventar. Mange mener, at det skyldes det primære fokus på mænd og drenge i markedsføringen af PC'en. Når der er flest mænd, som udvikler teknologi, vil det generelt også have en større appel til mænd. På den måde reproduceres den manglende interesse fra kvindernes side. 

Det handler om rollemodeller og kvindernes synlighed

Ruthe Farmer, leder af The National Center for Women & Information Technology i USA har udtalt, at piger ikke bliver opmuntret i samme grad som drenge, når det kommer til teknologien - de mangler rollemodeller. Pigerne påvirkes subtilt igennem deres opvækst af kønsdetermineret legetøj og hentydninger til, at piger og teknologi ikke duer sammen.

Noget tyder på, at det virker, når man gør pigerne bevidste om, hvilke muligheder der er indenfor faget og giver dem en fornemmelse af, at også de hører til i it-verdenen. Et af de førende universiteter inden for ingeniør-, naturvidenskab og matematik i USA, Harvey Mudd College har valgt at relancere deres brochurer, så den i højere grad indeholder billeder af kvindelige studerende:

- We made it very clear that being a female scientist, that’s normal, fortæller Maria Klawe, leder af Harvey Mudd.

Netop historier om piger, der læser datalogi, og brugen af kvindelige rollemodeller i rekrutteringsmaterialet er ét vigtigt tiltag, som også DIKU benytter sig af:

- Vi har blandt andet bragt en historie om en af vores kvindelige studerende, Camilla Kiel, samt benyttet hende i annoncemateriale for uddannelsen. Ikke fordi hun umiddelbart er repræsentativ for uddannelsen, men fordi hun symboliserer muligheden for - som pige - at tage en uddannelse i datalogi og således er et forbillede for andre piger, fortæller Heidi Pagaard, som står for rekrutteringsindsatsen på DIKU, og fortsætter:

- Samtidig skal man passe på ikke at gøre det til en speciel ting at være kvindelig Datalogistuderende. Det er vigtigt at understrege, at alle uanset køn jo primært er studerende, der interesserer sig for datalogi. Men vi vil bare gerne vise, at her altså også er piger. På DIKU er vi spændte på at se, om flere piger har søgt ind på datalogistudiet i år.

Spændingen udløses i starten af juli – fristen for at søge ind er 5. juli kl. 12.00.

Inspiration til piger med it-interesser

New York Times bragte i maj 2015 en personlig historie om Sonja Khan, der ikke i sin vildeste fantasi havde troet, at hun skulle læse datalogi. Nu er hun i gang med en kandidat i datalogi og skal i praktik hos Facebook. Sonjas historie er en solskinshistorie for debatten om kvinder til de teknologiske uddannelser og virksomheder.

Der findes en række organisationer - dog ikke så mange danske endnu - som arbejder for at tilskynde flere piger til at tage en uddannelse og opbygge en karriere indenfor it og teknologi. I højre spalte kan du finde en række links, hvis du som it-interesseret pige er på udkig efter inspiration og overvejer en uddannelse i et teknologisk fag.