10. juli 2015

Stefan Sommer anerkendes for sin præsentation ved IPMI konferencen

MEDICINSK BILLEDBEHANDLING

Ved den 24. IPMI konference (International Conference on Information Processing in Medical Imaging) gav Stefan Sommer, adjunkt på DIKU, sin første præsentation ved konferencen. Dette indbragte ham en Honourable Mention for sin artikel 'Anisotropic Distributions on Manifolds: Template Estimation and Most Probable Paths'.

Francois Erbsmann prisen uddeles til det bedste foredrag af en yngre forsker, som giver sin første præsentation ved IPMI konferencen. Konferencen, der afholdes hvert andet år, blev i år afholdt i Skotland den 28. juni - 3. juli og fokuserer på ny udvikling inden for medicinsk billedbehandling herunder tilegnelsen, dannelsen, analysen og visningen af medicinske billeder.

En kombination af matematik, statistik, datalogi og medicin

Stefans forskning kombinerer avanceret matematik, statistik og datalogi for at udvikle nye værktøjer til analyse af komplicerede datatyper, eksempelvis formen af organer - datatyper som ofte er ikke-lineære.

Stefans artikel og præsentation omhandlede, hvorledes man kan generalise anisotrope brownske bevægelser til ikke lineære rum og herigennem finde de mest sandsynlige veje i disse rum. Anvendelsen er blandt andet inden for formmodellering, der kan anvendes i medicinsk billedanalyse til at modellere den anatomiske form. Former lever normalt i ikke-lineære rum, og formændringer er ofte anisotrope. Dette kan f.eks. vise sig ved, at der i datasæt med former af organer ses større variation i nogle områder af formerne end andre. 

Stefans arbejde gør det muligt at modellere den mest sandsynlige formændring frem for den mest nærliggende og derved mere præcist bestemme hvilken form, der med størst sandsynlighed er til stede i den enkelte scanning. I præsentationen viste Stefan eksempler med et Corpus Collosum, det centrale omstillingbord i den centrale del af hjernen.

Videoen illustrerer den mest sandsynlige vej på sfæren (jordkloden) som et eksempel på et ikke-lineært rum. Vejen afviger fra en storcirkel, som normalt bruges i fx navigation, og som er den korteste vej mellem to punkter på jordkloden.


Også ved den 23. udgave af IPMI konferencen i 2013 modtog en DIKU forsker, Aasa Feragen, lektor på DIKU, en Honourable Mention til Francois Erbsmann prisen. Læs mere her

Læs mere om IPMI 2015 her