19. maj 2015

Stor mangel på big-data-eksperter i Danmark

Big data

På DIKU gør vi hvad vi kan for at afhjælpe manglen på Big Data eksperte da vi årligt uddanner ca. 120 bachelorer og 80 kandidater.

Big data kan skabe vækst for både virksomhederne og i Danmark samlet set - men mangel på de rette kompetencer truer big data-festen.

Big data har flere år i træk været det helt centrale omdrejningspunkt i it-industrien. Intelligent og innovativ anvendelse af data kan skabe nye forretningsmuligheder og føre til vækst for de digitale virksomheder.


Problemet er manglen på big data-folk er selvforstærkende. For kan virksomhederne ikke skaffe folk med de rette kompetencer, mangler de ikke bare de folk, der kan udføre projekterne - de risikerer os at mangle de folk, der i første omgang skal kunne spotte det forretningsmæssige potentiale, der ligger gemt i at satse på big data.