25. august 2016

Tværfaglighed og store forskerkanoner på Bornholm

CSGB WORKSHOP

Den 15. - 19. august 2016 var 33 forskere inden for områderne ikke-lineær statistik, funktionel dataanalyse og random graphs samlet på Bornholm for at udveksle metoder og diskutere fælles problemstillinger. Iblandt deltagerne var flere af de mest anerkendte forskere inden for de tre discipliner.

Workshop on Geometry and Stochastics of Nonlinear, Functional and Graph Data blev arrangeret af Centre for Stochastic Geometry and Advanced Bioimaging (CSGB), finansieret af VILLUM fonden. I spidsen for workshoppen stod Stefan Horst Sommer, adjunkt på DIKU, Aasa Feragen, lektor på DIKU, samt Eva Bjørn Vedel Jensen, leder af CSGB og professor på Matematisk Institut, Aarhus Universitet.

- Workshoppen var en succes, idet den ikke kun understøttede forskningssamarbejdet mellem de fire CSGB forskergrupper, men også det tværfaglige samarbejde med forskere uden for Danmarks grænser, fortæller Stefan Horst Sommer, og fortsætter:

- Med deltagelse af anerkendte forskere fra alle tre discripliner har workshoppen desuden været med til at understrege, at vi er med helt fremme inden for disse forskningsområder i Danmark. 

Forskning til gavn for den medicinske verden

De tre forskningsområder kan alle bidrage til den medicinske verden, og allerede nu har forskningen inden for ikke-lineær statistik vist sig blandt andet at have betydning for diagnosticering af Alzheimers sygdom. Det er et forskningsområde, der netop benytter ikke-lineær statistik på former af menneskelige organer - for Alzheimers handler det konkret om former af områder i hjernen.

Inden for funktionel dataanalyse arbejder man med analyse af kurver – det kunne eksempelvis være vækstkurver for børn, hvor både variation i højden til en given alder samt variation i, hvornår i barnets opvækst, at væksten er størst, har betydning.

Undersøgelsen af statistiske egenskaber for stokastiske grafer er tæt relateret til ikke-lineær statistik via koncepter som manifold learning, dimensionalitetsreduktion og topologisk dataanalyse. Komplekse topologiske egenskaber af data i ikke-lineære rum, fx homologi, studeres i stokastisk topologi.

På workshoppen blev ligheder i metoder og problemstillinger mellem de tre felter diskuteret, og der var blandt deltagerne konsensus om, at samarbejde mellem felterne i fremtiden vil kunne bringe alle tre felter videre fremad.

Om Centre for Stochastic Geometry and Advanced Bioimaging (CSGB)

CSGB er et VILLUM Centre of Excellence og blev oprettet i 2010 med en 5 årig bevilling. I 2015 blev bevillingen forlænget med endnu 5 år frem til 2020.

CSGB består af fire forskergrupper fra hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Fra Københavns Universitet er det DIKUs forskergruppe Image Section der deltager i centeret, blandt andet med arbejde omhandlende ikke-lineær statistik og anvendelser af ikke-lineær statistik i medicinsk billedbehandling.