28. juni 2017

KU's datalogiuddannelse topper mht. lønninger og beskæftigelse

Uddannelse

Op til fristen 5. juli er det sæson for sammenligning af videregående uddannelser. Datalogi topper generelt hvad angår beskæftigelse, lønninger og tilfredshed med uddannelsen. KU's datalogiuddannelse ligger i førerfeltet blandt datalogiuddannelserne på en lang række områder.

I et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet  (UFM) fra juni 2017 kan uddannelsessøgende orientere sig om, hvilke uddannelser der hhv. ligger i bunden og toppen, når der kigges på kriterier som beskæftigelse efter endt studium, lønninger og også tilfredshed med uddannelsen. I notatet fremhæves Datalogi på SDU som et af de fag, hvor der ingen dimittendarbejdsløshed findes.

Datalogiuddannelserne, der udbydes 5 steder i landet, nemlig på hhv. AU, AAU, KU, SDU og RUC, ligger alle lunt i svinget med høj beskæftigelse og løn. Men der er små forskellige. I Uddannelseszoom, en underside til Uddannelsesguiden, kan man sammenligne op til 3 uddannelser ad gangen på en række parametre såsom arbejdsløshed for dimittender, beskæftigelse efter 10 år, gennemsnitlig dropout og gennemførselstid, startløn, slutløn og meget mere.

I nedenstående oversigt har vi sammenlignet de tre datalogiuddannelser fra hhv. KU, SDU og AU med udgangspunkt i UFMs webside Uddannelseszoom:

Klik på billedet for at se en større version

I Uddannelseszoom kan man også læse om de studerendes tilfredshed med uddannelsen, fx. mht. kvaliteten af undervisningen, eller hvor dygtige underviserne og hvor engagerede, de synes deres medstuderende er.