9. november 2017

Intelligente digitale løsninger skal forbedre offentlig sagsbehandling

EcoKnow

DIKU er partner i et nyt forskningsprojekt, EcoKnow, der skal udvikle intelligente digitale løsninger til effektivisering af sagsbehandlingen i kommuner og jobcentre.

Nuværende digitale sagsbehandlingssystemer har væsentlige begrænsninger i forhold til en optimal sagsbehandling for den enkelte borger. Udover at være omkostningstunge er systemerne ufleksible og svære at tilpasse løbende ændringer i lovgivningen.

Dette vil forskningsprojektet EcoKnow gøre op med. Formålet er at skabe et mere intelligent og fleksibelt sagsbehandlingssystem, hvor lovændringer løbende kan integreres. Systemet vil indsamle og lagre information (big data) fra en stor mængde tidligere sagsforløb. Med afsæt i analyse af disse data vil systemet kunne give en intelligent vurdering af de enkelte sager og dermed en anbefaling af, hvad der er den mest hensigtsmæssige indsats for en given borger i en given situation.

Indblik i nuværende arbejdsgange

Professor Jørgen Bansler

- For at kunne skabe et system, som understøtter arbejdsgangene i kommuner og jobcentre, er vi nødt til at forstå disse i detaljer. Vi vil gennem feltstudier skabe en forståelse for de nuværende arbejdspraksisser og denne indsigt skal bruges til udvikling af EcoKnow teknologien, fortæller DIKUs professor Jørgen Bansler om DIKUs primære bidrag til projektet.

- Derudover skal DIKU være med til at følge projektet til dørs, ved at evaluere og vurdere effekterne af systemets implementering, for at sikre en løbende udvikling og tilpasning af systemet.

Hurtigere, billigere og skræddersyet sagsforløb

Det nye system skal fungere som en effektiv beslutningsstøtte for sagsbehandleren således at sagsforløbet bliver hurtigere, billigere og skræddersyet til den enkelte borgers aktuelle situation.

Et af hovedformålene med EcoKnow er at gøre teknologien mere forståelig og transparent, så den kan vedligeholdes i kommunerne af sagsbehandlerne og juristerne selv. Projektleder Thomas Hildebrandt, ITU, anslår, at dette vil kunne give et væsentligt økonomisk afkast, faktisk så væsentligt at projektet vurderes til at kunne halvere kommunernes omkostninger i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af sagsbehandlingssystemer.

Innovationsfonden investerer 16 mio. i projektet, som har et samlet budget på knap 25 mio. kroner. Projektet løber over fire år.