3. oktober 2017

Portræt: Sune Darkner fortæller om sin hjerneforskning til DIKU-alumnedagen

Portræt

Lektor Sune Darkner

Oprindelig er Sune kandidat i anvendt matematik fra 2004 og etablerede som relativt nyuddannet en startop-softwarevirksomhed, der leverede databaser til telekommunikationsindustrien.

Siden har han taget en erhvervs-ph.d. med høreapparats-virksomheden Oticon A/S, som vært. Afhandlingen havde titlen "Form- og deformationsanalyse af den menneskelige ørekanal" i 2009, som Sune forsvarede på Institut for Informatik og Matematisk Modellering ved Danmarks Tekniske Universitet.

Efter en ansættelse hos et energiselskab som dataanalytiker blev Sune i 2009 igen tilknyttet Institut for Informatik og Matematisk Modellering ved DTU som postdoc.

Herfra tog han springet videre til DIKU i 2011, hvor han i dag arbejder med registrering og klassificering af billeder – primært af MR-scanningbilleder af den menneskelige anatomi inden for sundheds-teknologien (fx hjerners morfologi) - samt med optimering og computermodeller inden for fysik.

Til Alumnedagen vil Sune komme ind på nogle af de anvendelsesaspekter af data science, som er relevante for hans forskning.