9. januar 2018

Data Science ekspertise til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Data Science Lab

Fra starten af 2018 indgår DIKU i det nyetablerede Data Science Lab (DSL) - et laboratorium der, gennem rådgivning og fagligt samarbejde på tværs af institutter, skal højne niveauet af Data Science på hele Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE).

Det tidligere Laboratorium for Anvendt Statistik er pr. 1. januar 2018 blevet udvidet til Data Science Lab. Laboratoriet er blevet tilført datalogisk ekspertise og består nu af forskere inden for både statistik og datalogi. Det nye laboratorium skal understøtte studerende og forskere på tværs af SCIENCE i dataanalyse gennem en vifte af tilbud – og forhåbentlig vil initiativet bidrage til at promovere data science på tværs af fakultetet og hjælpe studerende og forskere som arbejder med data inden for en bred vifte af videnskabelige områder.

Fra DIKU bidrager lektor Erik Dam og postdoc Akshay Pai med viden inden for data science, billedanalyse og deep learning anvendt på medicinske, biomekaniske og biologiske problemstillinger.

Konsultationer og samarbejde

Studerende og forskere har mulighed for at booke konsultationer med laboratoriets forskere og få diskuteret deres dataproblemer.

Til studerende tilbydes primært kortere møder, fx i forbindelse med et bachelorprojekt eller speciale, som skal fungere som ’hjælp til selvhjælp’. Forskere på alle niveauer kan få hjælp til afklaring af deres behov for assistance, rådgivning i forbindelse med dataanalyse og eksperimenter, samt diskussion af forskningsmanuskripter.

Desuden indgår DSL-forskerne også i forskningsprojekter efter behov - og eksterne forskere, institutioner og firmaer er ligeledes velkomne til at kontakte DSL omkring potentielt samarbejde.

Data Science Legestue for studerende

Hver uge afholder DSL en "Data Science Legestue". Her kan de studerende arbejde i et øvelseslokale, hvor både en datalog og en statistiker står til rådighed til løbende at hjælpe med små og store udfordringer.

Kurser og workshops

Ydermere udbyder DSL en række korte kurser for forskere såsom Introduction to R og Introduction to Python samt flere ph.d.-kurser.