Instituttets historie

Oprettelsen

Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU) blev oprettet i forsommeren 1970. Hermed afsluttedes første fase i instituttets tilværelse. Denne begyndte i 1963 med anskaffelsen af en et regneanlæg (en computer) af typen "Gier" til Matematisk Institut. På kurset "matematik 4" (numerisk analyse) blev det nu muligt at anvende Gier til numeriske beregninger i stedet for elektriske bordregnemaskiner. En del af undervisningen på "matematik 4" blev derfor indføring i programmering.

Det blev besluttet at oprette en særlig førstedels-uddannelse for matematikstuderende, der ønskede at specialisere sig i datalogi. Kurset "datalogi 1" afholdtes første gang i sommeren 1969 og kurset "datalogi 2" i sommeren 1970 som overbygning på "matematik 4".

I 1966 nedsatte Københavns Universitet et edb-udvalg, der bl.a. anbefalede etablering af undervisning i datalogi ved alle fakulteter samt oprettelse af en datalogilinie ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultetet.

I juni 1968 fremkom udvalget med følgende planer for undervisningen i datalogi:

  • Et professorat i datalogi burde gives højeste prioritet og at man straks efter besættelsen af professoratet burde oprette et institut i datalogi,
  • Datalogilinien, som en variant af matematiklinien ved cand.scient.-studiet, skulle oprettes,
  • Datalogiafdelingen ved Matematisk Institut (senere Datalogisk Institut) skulle være rådgivende ved den undervisning, der skulle gives i datalogi og programmering ved de forskellige fakulteter.

September 1969 tiltrådte dr. phil. Peter Naur professoratet i datalogi. Han havde fra sit arbejde ved A/S Regnecentralen haft tæt kontakt med den tidlige udvikling af datalogien i Danmark såvel som internationalt.

Udbygningen

I 1970 blev Datalogisk Institutråd og -studienævn stiftet under universitetets konsistorium.

I årene op til 1983 oplevede man en kraftig stigende studentertilgang til datalogistudiet på Københavns Universitet, uden at det reelt var muligt at udvide den faste lærerstab og antallet af kandidater. Instituttet modtog særbevillinger fra undervisningsministeriet, der fortrinsvis blev brugt til ansættelse af deltidslærere, for trods en studenterpukkel og kødannelse på kandidatdelen samt en overbelastning af lokalerne var antallet af de videnskabelige medarbejdere kun steget fra 16 til 17.

I perioden indtil midt i 1996 voksede den videnskabelige medarbejderstab støt op mod de 36 medarbejdere, som fakultetet da havde fastsat. I forbindelse med fakultetets udbygningsplan blev rammen varslet forøget til 38. Men ved en besparelsesrunde i efteråret 1996 blev rammen for 1997 fastsat til 35 videnskabelige medarbejdere.