Institutledere gennem tiden

Læs om alle DIKUs institutledere på tidslinjen herunder.

 • Mads Nielsen
  2016

  Fra januar 2016 står professor Mads Nielsen i spidsen som institutleder for Datalogisk Institut. Mads varetager samtidig posten som leder af DIKUs Image-sektion. 

 • Fritz Henglein
  2015

  Sektionsleder for DIKUs forskersektion Algorithms and Programming Languages professor Fritz Henglein påtog sig institutlederrollen for resten af 2015, mens rekrutteringsprocessen rullede videre. Fritz overlod sektionslederposten til Pawel Winter, og fortsætter i 2016 som DIKUs repræsentant i Akademisk Råd.

 • Jørgen Bansler
  2015

  Frem til august 2015 påtog professor Jørgen Bansler sig atter at stå i spidsen for DIKU, mens rekrutteringen af en ny permanent institutleder for DIKU pågik. Jørgen passede samtidig jobbet som leder af DIKUs sektion for Human Centred Computing på KUA (Amager).

 • Martin Zachariasen
  2008

  I 2008 blev daværende lektor, senere professor Martin Zachariasen institutleder, efter at Jørgen Bansler valgte at stoppe inden udløbet af sin kontraktperiode. Under Martins ledelse kom Datalogisk Institut helskindet gennem hele to forsøg på at fusionere instituttet med Institut for Matematiske Fag. I 2010 fik han sin doktorgrad i datalogi.

 • Jørgen Bansler
  2007

  I 2007 overtog Jørgen Bansler roret som institutleder, og med sig bragte han visioner om fremtidens uddannelser. Det var hans holdning, at IT skulle funderes bredt på alle faktulteter for at styrke tværfagligheden - en holdning, der først senere begyndte at sprede sig til resten af universitetet. Jørgen etablerede en DIKU-afdeling på KUA, som samarbejdede med HUM og med ITU's forskere og underviseres.

 • Stig Skelboe
  1999

  I 1999 påtog Stig Skelboe sig posten for anden gang.

 • Søren Olsen
  1996

  Lektor Søren Olsen bestred posten som institutleder i årene 1996-1999. Som institutleder kæmpede Søren sig igennem flere institutkriser, herunder bla. nedskæ-ringer og det største fald i ansøgningtallet til datalogi nogensinde, da der blev indført et adgangskrav om matematik på A-niveau.

 • Jørgen Bansler
  1993

  Ansættelsen af Jørgen Bansler som "Institutleder" i modsætning til "bestyrer" markerer en ændring i måden instituttet blev ledet på. Hvor bestyreren blev demokratisk valgt internt på instituttet, blev institut-lederstillingen opslået, og der blev nedsat et ansættelsesudvalg funderet på fakultete. Hvor bestyreren blev valgt for et år af gangen, blev institutlederen åremålsansat, typisk for 5 år ad gangen med mulighed for forlængelse.

 • Jens Damgaard Andersen
  1992

  Jens Damgaard Andersen var Institutbestyrer mellem 1992-1993. 

 • Eric Jul
  1991

  Professor Eric Jul var Institutbestyrer mellem 1991-1992.

 • Jens Clausen
  1989

  Jens Clausen var Institutbestyrer for anden gang mellem 1989-1990. 

 • Stig Skelboe
  1987

  Professor Stig Skelboe var Institutbestyrer  1987-1988. 

 • Peter Johansen
  1985

  Peter Johansen var Institutbestyrer for 2. gang 1985-1986. 

 • Edda Sveinsdottir
  1983

  Efter at have været med til at starte firmaet Medmimatic A/S op i midten af 70'erne blev Edda Sveinsdottir institutleder for anden gang. Edda Sveinsdottir har været en aktiv deltager i en række kvindenetværk både på og udenfor Datalogisk Institut.

 • Jens Clausen
  1981

  Lektor Jens Clausen var Institutbestyrer mellem 1981 - 1982. Jens Clausen var Institutbestyrer i flere omgange, før han blev professor på DTU, hvor han bl.a. gjorde sig bemærket for sin indsats i etableringen af DTU Management.

 • Søren Lauesen
  1980


  I 1980 trådte Søren Lauesen til efter at have været ansat som gæsteprofessor på instituttet siden 1976. Søren Lauesen var  ansat som lektor på deltid under instituttets spæde barndomsår og var med til at grundlægge datalogien på Københavns Universitet.

 • Jakob Krarup
  1978

  Jakob Krarup var institutbestyrer fra 1978 - 1979. 

 • Niels Andersen
  1975

  Niels Andersen var institutbestyrer fra 1975 - 1977. 

 • Peter Johansen
  1974

  Peter Johansen blev for første gang institutbestyrer i 1974. Fra 1988-90 var han dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet. Peter Johansen var ikke kun aktiv inden for ledelse og forskning, han var også en af hovedkræfterne bag DIKUs sociale miljø helt fra begyndelsen af instituttets historie.

 • Edda Sveinsdottir
  1973

  I starten af 70'erne overtog Edda Sveinsdottir positionen som institutleder efter at have været ansat som lektor siden 1970 og var således med til at opbygge instituttet i de unge år. Edda Sveinsdottir anses officielt som Danmarks første kvindelige datalog.

 • Flemming Sejergaard Olsen
  1971

  Flemming Sejergaard Olsen var studerende da han blev valgt som bestyrer for Datalogisk Institut i 1971. Dermed var han den første og eneste studerende i hele Københavns Universitets historie til at besidde denne position. Undervisnings-ministeriet var hurtige til at ændre lovgivningen, så det ikke kunne gentage sig!

 • Peter Naur (Grundlægger)
  1970

  I 1970 blev Peter Naur ansat som den første danske professor i datalogi og grundlagde Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Peter Naur både pionerede datalogien og opfandt selve ordet datalogi, og er den eneste dansker, der har modtaget den prestigefyldte Turing Award.