15. september 2010

Pressemeddelelse: Fra "edb" til "it" og smarte mobiler

Det begyndte med store klodsede datamater, der fyldte et helt rum og kun var tilgængelige for specialister. Nu har udviklingen bragt os små fikse mobiltelefoner og computere, som alle mennesker kan bruge.

Denne udvikling kan Datalogisk Institut på Københavns Universitet se tilbage på, når DIKU torsdag den 30. september fejrer sit 40 års jubilæum.

Jubilæet fejres bl.a. med udgivelsen af en ny aktuel bog om den digitale revolution, som i den grad har forandret vores verden og vores hverdag. 

Med "Den digitale revolution - fortællinger fra datalogiens verden" udkommer for første gang i bogform en bred introduktion til aktuel datalogisk forskning. Gennem en række artikler gives eksempler på, hvordan datalogien har været med til at revolutionere verden gennem de seneste 40 år.

Uden computere, mobiltelefoner og digitalt tv havde verden set ganske an-derledes ud. Verden er blevet forbundet uden fortilfælde. Med internettet når verdensbegivenheder ud til selv de fjerneste afkroge af kloden og politikere og beslutningstagere må sande, at "News travel fast these days". Hele industrier og teknologier er opstået på grundlag af digitale data og chips, mens den gamle analoge verden så småt er ved at komme på museum.

Men de færreste mennesker tænker over, hvilket forsknings- og udviklingsarbejde der ligger bag, når de griber mobilen, tænder for det digitale TV eller spiller computerspil. Dette vil Datalogisk Institut på Københavns Universitet nu råde bod på med udgivelsen af "Den digitale revolution - fortællinger fra datalogiens verden". Bogen, der er skrevet med bidrag fra nogle af vores fremmeste forskere på feltet, kommer på gaden i forbindelse med, at Datalogisk Institut fejrer 40 års jubilæum i 2010.  

Bogen giver bl.a. svar på spørgsmål som: Hvorfor bliver computere hurtigere og hurtigere? Hvordan fungerer programmeringssprog? Hvordan kan vi simulere fysiske processer? Eller kan en computer nogensinde fungere som en menneskelig hjerne ligesom i Arthur C. Clarks berømte roman "Rumrejsen år 2001"?

På det mere praktiske plan får vi gode råd om, hvordan vi sikrer os bedst mod, at uvedkommende får adgang til vores personlige data i disse hackertider. Desuden får vi indblik i de nyeste interaktionsdesignprincipper for computere. Skal vi fx fremover "tale" til vores computer og dermed sende mus og tastatur på museum?

Ser man tilbage på udviklingen, siden de første edb-maskiners fremkomst i 50'erne, kan ingen være i tvivl om, at datalogien har skabt en digital revolution uden sidestykke.

Uden datalogers hjælp ville vi ikke kunne søge med Googles hurtighed og præcision eller nyde godt af de intuitive grænseflader, som vi kender fra bl.a. iPhone eller infostandere i det offentlige rum.

Anledningen til bogudgivelsen er DIKUs 40 års jubilæum

Fremsynede beslutningstagere tog i 1970 et vigtigt skridt ved at anerkende datalogi som et selvstændigt fag med eget institut. Med professor Peter Naur i spidsen søsatte man et nyt og anderledes uddannelses- og forskningsfelt, der siden har udviklet sig i mange retninger og høstet mange fornemme resultater til gavn for samfundet. Ikke kun inden for udvikling af teknisk udstyr og forbrugsgoder, men i lige så høj grad gennem forskning og udvikling på en lang række områder.

Blandt DIKUs særkender er især deres anvendte forskning inden for optimering og algoritmik, udvikling af programmeringssprog, medicinsk diagnosticering, modellering af fænomener som fx klimaforandringer, sygdomsepidemier eller røggasudvikling samt design af grænseflader højt respekteret i den internationale forskerverden.

Bogen udkommer den 30. september 2010, hvor DIKU markerer sit jubilæum med hel-dags-symposiet "Useful software celebration day", hvor man bl.a. kan opleve grundlæg-geren Peter Naur på talerstolen. Af andre talere kan bl.a. nævnes amerikanske Charles Simonyi, tidligere Microsoft, nu i spidsen for sit eget firma Intentional Software, forsker Brian Randell fra Newcastle University, samt Brian Rakowski, ledende produktudvikler hos Google. Symposiet er gratis, men man skal tilmelde sig via DIKUs hjemmeside. Pladser tildeles efter først til mølle-princippet. Tilmeldingsfristen den 16. september forlænges frem til 23. september - der er dog ved at være ganske få pladser tilbage.

Bogen offentliggøres efter symposiet på DIKUs hjemmeside og vil kunne downloades som pdf-fil eller bestilles i hardcopy, så længe lager haves. Læs mere på www.diku.dk/jubilee .

Yderligere oplysninger:

Institutleder Martin Zachariasen, tlf. 28 75 13 57, martinz@diku.dk, eller
kommunikationsmedarbejder Inge Hviid Jensen, tlf. 28 75 14 28, ihjensen@diku.dk

Læs ComON.dk's omtale af jubilæet og bogen.