2 forskningsadministratorer

Kan du se dig selv arbejde på landets største uddannelsesinstitution med understøttelse af forskning i seneste tendenser inden for it, herunder kunstig intelligens og virtual reality? Så er jobbet som forskningsadministrator med fokus på enten pre- eller post-award på Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) noget for dig.

På instituttet forsker vi på eliteplan og uddanner dataloger. Vi gør det godt på et område, hvor der er bred enighed om, at der er behov for øget fokus for at sikre Danmarks fremtid. Derfor søger vi en projektadministrator (kontorfunktionær eller AC-fuldmægtig) til at yde kvalificeret støtte til forskere, der har hjemtaget forskningsbevillinger, samt en forskningskonsulent (AC-fuldmægtig) til at yde kvalificeret støtte til forskere, der søger om forskningsbevillinger. Begge stillinger er på fuld tid og med tiltrædelse 1. maj 2020 eller hurtigst muligt derefter. Yderligere information om DIKU finder du på www.diku.dk.

Projektadministratorens opgaver omfatter

 • Sparring med og rådgivning af bevillingshavere og projektpartnere
 • Projektopstart inklusiv kontakt til KU’s juridiske enhed for udfærdigelse af kontrakt, oprettelse af projektet i KU’s økonomistyringssystemer samt opstart af projektansættelser i samarbejde med instituttets HR- og ph.d.-administration
 • Udarbejdelse af referater, rapporter, projektregnskaber, præsentationer m.v.
 • Planlægning og koordinering af samt evt. opfølgning på videnskabelige arrangementer samt projekt- og styregruppemøder
 • Økonomistyring herunder flerårig budgetlægning og regnskabsopfølgning i KU’s økonomisystemer og Excel
 • Sikring af, at både interne og eksterne krav til projektet herunder økonomistyringen imødekommes, både ved kontraktindgåelse og løbende i projektimplementeringen
 • Dialog med partnere og bevillingsgivere, herunder formidling af krav til partnere, indhentning af partneres afrapporteringsbidrag, regnskaber og revision samt afrapportering til bevillingsgivere
 • Etablering og vedligeholdelse af evt. projekthjemmesider

Vi forventer, at projektadministratoren

 • har en kontoruddannelse eller en akademisk uddannelse. Du vil som nyuddannet også komme i betragtning til stillingen
 • har solid erfaring med eller stor interesse i administration af forskningsbevillinger
 • er fagligt skarp, har stærke analytiske kompetencer og gode formuleringsevner på både dansk og engelsk
 • har flair for tal
 • er god til at arbejde med forskellige it-værktøjer. Vi anvender: Excel, LDV, Workzone og danner overblik over erhvervskontakter i Microsoft Dynamics
 • arbejder selvstændigt, struktureret og systematisk
 • har gode samarbejdsevner

Forskningskonsulentens opgaver omfatter

 • Udarbejdelse af ansøgningsstrategier for individuelle forskere og sektioner
 • Administrativ støtte i forbindelse med udarbejdelse af konkrete forskningsansøgninger herunder budgetlægning, input til de ikke-videnskabelige dele af ansøgningerne, ansøgningskommentering og kvalitetssikring
 • Rådgivning om formalia og regelsæt for at sikre projekters gennemførelse i overensstemmelse med bevillingsgrundlag hvis ansøgning imødekommes (økonomi, HR, IPR, mobilitetsregler, databeskyttelsesregler, bevillingsgivers regelsæt, m.v.)
 • Registrering og statistik
 • Opsamling og formidling af viden om finansieringsmuligheder samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag
 • Strategisk sparring med instituttets direktion samt de øvrige administrative medarbejdere og forskere på instituttet

Vi forventer, at forskningskonsulenten

 • har en akademisk uddannelse. Du vil som nyuddannet akademiker også komme i betragtning til stillingen
 • har praktisk erfaring med eller interesse for at arbejde med forskningsansøgninger til nationale og internationale private og offentlige fonde
 • har interesse for dansk og europæisk forskningspolitik
 • er fagligt stærk, har skarpe analytiske kompetencer og særdeles gode formuleringsevner på både dansk og engelsk
 • har flair for tal
 • er god til at arbejde på digitale platforme – på instituttet arbejdes der i mange it-systemer
 • arbejder selvstændigt, struktureret og systematisk
 • har gode samarbejdsevner

Vi tilbyder

 • Et alsidigt job med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne.
 • At blive en del af en arbejdsplads i økonomisk vækst, som løbende medfører nye typer af opgaver, hvor du kan være med til at sætte dit præg på, hvordan de skal løses
 • At blive en del af et engageret team, der arbejder målrettet på at tiltrække forskningsfinansiering og på kvalitet i administrationen af forskningsprojekter
 • Engagerede kolleger, som vægter faglig sparring og samarbejde højt, og som har en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder – såsom kurser og relevant videre- og efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Projektadministratoren vil blive ansat som AC-fuldmægtig eller kontorfunktionær afhængig af uddannelse og kvalifikationer. Forskningskonsulenten vil blive ansat som AC-fuldmægtig.

Ansættelsen og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for HK/Stat, med indplacering i løngruppe 3, sats II. Har du en bachelor- eller kandidatgrad, vil din ansættelse og aflønning være som fuldmægtig efter gældende AC-overenskomst og der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Du vil være tilknyttet Forskningsadministrationen og referere til Teamleder for Forskningsadministrationen Camilla Lillholm-Jørgensen. Instituttets fysiske placering er Universitetsparken 1 på Østerbro.

Du kan få mere information om stillingerne ved at henvende dig til Teamleder Camilla Lillholm-Jørgensen (30589643, camillaj@di.ku.dk).

Ansøgningsproces

Send din ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er os i hænde senest den 1. marts 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i ugerne 11-12.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund at søge stillingen. Vi opfordrer også nyuddannede til at søge stillingen.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet - SCIENCE i kort form - er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.